Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

Archiwum

23.05.2018
Ogniwa fotowoltaiczne na Campie Junior w Kruklankach

Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.:

„Zastosowanie OZE – ogniw fotowoltaicznych, jako źródła energii elektrycznej w Campie Junior w Kruklankach”


Umowa nr: RPWM.04.01.00-28-0290/16-00 z dnia 11.01.2018

Celem projektu jest zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu poprzez budowę Instalacji Elektrycznej Fotowoltaicznej na dachu budynku Campu Junior w Kruklankach o mocy zainstalowanej 40kW. W zakres instalacji wchodzić będzie koszt zakupu paneli, konstrukcji, przewodów, inwertera i rozdzielnicy. Instalacja ogniw fotowoltaicznych po pierwsze pozwoli na zmniejszenie konieczności zakupu, od sprzedawcy zewnętrznego, energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, a po drugie potrzebna energia będzie wytwarzana przez OZE, co przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji.Przedsięwzięcie o wartości brutto 231 600,00 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 122 390,24 PLN.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zespół CHRIS