Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Unia Europejska
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

Harmonogram rekrutacji

Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które żyją aktywnie, lubią pracę z dziećmi oraz nowe wyzwania. Mnóstwo ciekawych stanowisk czeka zarówno wiosną, latem jak i zimą.

Aktualnie zaczynamy rekrutację  na sezon letni 2022. Zapraszamy do składania aplikacji!

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CHRIS Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz ul. Kilińskiego 8/2, 05-500 Piaseczno

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą prze okres aktualnej i przyszłych rekrutacji  lub do dnia odwołania zgody

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w rekrutacji