Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

ORGANIZACJA ZBIÓRKI

Ptak Warsaw Expo przy Al. Katowickiej 62 w Nadarzynie, skąd wyjeżdżamy na obozy letnie. Na parking wjeżdżamy wjazdem oznaczonym winderami CHRIS (pierwszy od Al. Katowickiej).
Prosimy o zapoznanie się z planem parkingu oraz przybycie na zbiórkę zgodnie z godziną podaną w grafiku wyjazdu.

1. W piątek przed wyjazdem zostanie do Państwa wysłana wiadomość sms z oznaczeniem stanowiska z którego odjedzie autokar (np. A, B, C...) - plan parkingu.
2. Na zbiórkę należy przyjść nie wcześniej niż 30 minut przed godziną zbiórki.
3. Do strefy odpraw z dzieckiem może wejść jeden rodzic/opiekun prawny. Uczestników obozów młodzieżowych prosimy o wchodzenie do strefy odpraw bez opiekunów. Pozostałe osoby prosimy o pozostanie w strefie parkingowej. 
4. Prosimy, aby dzieci oraz osoby odprowadzające miały założone maseczki lub przyłbice.
5. Prosimy o przybycie z wydrukowanym i podpisanym oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka - formularz oświadczenia. Przed wejściem do autokaru rodzic/opiekun prawny lub uczestnik proszony jest o przekazanie podpisanego oświadczenia kierownikowi autokaru.
Bez w/w oświadczenia dziecko nie będzie mogło wejść do autokaru!
6. Prosimy o opuszczenie placu zbiórki najlepiej od razu po umieszczeniu dziecka w autokarze, najpóźniej zaraz po odjeździe autokarów
Podajemy Państwu nasz numer telefonu alarmowego, uruchamianego na czas odpraw (czynny od godziny 7:00): 509 942 232.

GODZINY WYJAZDÓW I POWROTÓW - LATO 2020

LISTA RZECZY DO ZABRANIA

GODZINY KONTAKTU Z DZIECKIEM/WYCHOWAWCĄ NA CAMPIE

CAMPY
Najlepszą porą na kontakt z dzieckiem jest czas przerwy poobiedniej, która trwa ok. 1h (ro­dzice mogą dzwonić w godzinach pracy recepcji ośrodka). Osoba pełniąca dyżur w recepcji zapisuje Państwa prośbę o kontakt na liście a dzieci oddzwaniają podczas najbliższego wolnego czasu. Godziny kontaktu oraz numer telefonu do recepcji na poszczególne campy znajduje się poniżej.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami wprowadzonymi na campach CHRIS dzieci mają ograniczony dostęp do telefonów komórkowych (telefony są zdeponowane w sejfie, dzie­ci mogą z nich korzystać w środy i w soboty w czasie przerwy poobiedniej).

Z wychowawcą można skontaktować się dzwoniąc do recepcji ośrodka najlepiej podczas przerwy poobiedniej. Jeżeli wychowawca jest w danej chwili nieosiągalny można zostawić osobie dyżurnej numer telefonu. Wychowawca oddzwoni do Państwa w najbliższej wolnej chwili.

Camp Zefir

Camp Drawa

Camp Osada

Camp Tarda

Camp Junior

Camp Radków

Camp Serwy

Camp Odkrywców

Camp Morski

Baza Hel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WĘDRÓWKI

Podczas zajęć teoretycznych i zajęć na wodzie uczestniczy nie mogą korzystać z telefonów. Dlatego najlepszym czasem do kontaktu jest przerwa obiadowa lub okres po kolacji (20.00-22.00). Prosimy pamiętać jednak, że dzieci mogą w tym czasie mieć jakieś zajęcia (np. wycieczkę, ognisko, wykład) i nie zawsze będą mogły odebrać telefon. Bardzo często zdarza się też, że wskutek intensywnego użytkowania, telefon rozładowuje się, a możliwość jego doładowania pojawia się np. dopiero po 1-2 dniach. W przypadku pilnej potrzeby kontaktu prosimy w takiej sytuacji o telefon do kierownika. Prosimy też o rozsądek w częstotliwości kontaktów z dzieckiem – kilkuosobowe załogi zajmują relatywnie niewielką przestrzeń, a częste kontakty mogą być uciążliwe dla współlokatorów i przeszkadzać w zajęciach programowych.

W przypadku konieczności kontaktu z wychowawcą lub kierownikiem obozu prosimy dzwonić pod numer komórkowy kierownika danego obozu (podany na stronie internetowej podlinkować) w porze przerwy obiadowej lub po kolacji. Prosimy pamiętać, że zdarzają się jeszcze miejsca, w których zasięg GSM jest słaby albo z powodu prowadzenia zajęć, kierownik nie będzie mógł odebrać telefonu.

Wędrówki Żeglarskie i Patent

Wędrówki Rowerowe

DOJAZD/ODBIÓR DZIECKA Z CAMPU

Rodzice i opiekunowie przywożący osobiście dziecko na obóz powinni:
1. Wypełnić Oświadczenie, o którym mowa w Regulaminie Uczestnictwa (wzór dostępny na stronie www.chris.com). Na Camp przyjmowani są tylko uczestnicy bez objawów choroby zakaźnej, w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu, nie zamieszkujący z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Rodziców/Opiekunów.
2. Zaplanować dowiezienie dziecka na obóz w wyznaczonym przez organizatora czasie (zazwyczaj na 120-60 minut przed przyjazdem autokarów na Camp/Bazę/Hotel. Dla każdego Campu godziny są ustalone indywidualnie. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Obsługi Klienta pod nr tel. 22 7370500 oraz w zakładce FAQ na stronie chris.com.pl
3. Zaparkować samochód na wyznaczonym dla rodziców parkingu, zachowując dystans od innych.
4. Zgłosić się do recepcji poprzez domofon/telefon, celem uzyskania informacji, komu należy przekazać dziecko pod opiekę. Pozostać przed bramą wjazdową (nie ma możliwości wejścia na Camp/Bazę/Hotel).
5. Przekazać dziecko pod opiekę instruktorowi wychowawcy.
6. Opuścić natychmiast parking Campu/Bazy/Hotelu, aby nie spotykać się z innymi uczestnikami/opiekunami.
7. W przypadku pojawienia się nowych, nie ujętych w karcie informacji o dziecku, prosimy o ich przekazanie w formie pisemnej osobie przyjmującej dziecko lub przesłać w formie mailowej.

Odbiór uczestnika:
1. Odbiór dziecka z Campu jest konieczny w przypadku zachorowania dziecka zgodnie z REGULAMINEM UCZESTNICTWA.
2. Nie ma możliwości odwiedzin czy zabrania tymczasowego dziecka z Campu, opuszczenie Ośrodka przez uczestnika z Rodzicami/Opiekunami oznacza jednocześnie brak możliwości jego powrotu na Camp.
3. Odbiór dziecka z Campu jest możliwy po wcześniejszym powiadomieniu Kierownika Campu, bez możliwości wejścia na teren Ośrodka.
4. W wypadku odbioru dziecka z Campu przez osoby nie będące jego Rodzicami/Opiekunami osoba taka powinna posiadać upoważnienie do odbioru dziecka z Campu podpisane przez Rodziców/Opiekunów (wzór dostępny na stronie www.chris.com zakładka dla Rodziców).

Upoważnienie takie może być wcześniej przesłane do biura w Piasecznie lub do recepcji Campu.

Dziecko należy
dowieźć na Camp w godz.
Dziecko należy
odebrać z Campu w godz.
Camp Tarda15:00 - 16:309:00 - 10:00

Camp Zefir

17:00 - 18:009:00 - 10:30
Camp Drawa14:00 - 16:009:00 - 11:00
Camp Osada15:00 - 16:309:00 - 10:30
Camp Odkrywcy15:00 - 17:0009:00 - 11:00
Camp Junior15:00 - 16:009:00 - 10:00
Camp Morski13:00 - 15:009:00 - 10:30
Camp Radków13:00 - 14:008:30 - 9:15
Camp Serwy12:30 - 14:00 9:00 - 10:30
Hel 16:00 - 17:008:30 - 9:30
Żagle16:00 - 17:0010:00 - 10:30
Rowery Polska13:00 - 14:0010:00 - 11:00

ADRESY I TELEFONY KONTAKTOWE - CAMPY/OBOZY

LEKI DZIECKA

1. Komu można przekazać leki dziecka?
Leki należy przekazać Kierownikowi autokaru.

2. Jak zapakować leki dziecka?
Leki powinny być zapakowane w podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka oraz grupą wiekową woreczek/koper-tę wraz z nazwą choroby i opisem dawkowania leków. Lekarstwa należy przekazać w oryginalnych opakowaniach, gdyż lekarz/pomoc medyczna musi mieć pełną wiedzę na temat podawanego leku. Wszelkie uwagi medyczne dotyczące dziecka najlepiej przekazać drogą mailową do biura. Informacje przekazywane przy autokarze najlepiej przygotować w formie pisemnej i przekazać kierownikowi autokaru ponieważ w momencie wyjazdu nie ma wystarczająco czasu na przekazywanie szczegółów.

KIESZONKOWE DZIECKA NA CAMPIE

1. Komu przekazujemy pieniądze?
Pieniądze można przekazać kierownikowi autokaru, w podpisanej kopercie z informacją o kwocie i instrukcją „Ile powinno wynosić dzienne kieszonkowe dziecka". Bardzo prosimy o przygotowanie pieniędzy w niższych nominałach. Po przybyciu na camp koperty z informa­cjami o formie wypłat przekazywane są kierownikowi.

2. Ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na kieszonkowe dla dziecka?

Kwota zależy od decyzji rodziców. Dzieci mają zapewnione posiłki oraz wodę bez ograniczeń, a pieniądze ewentualnie mogą wydać w sklepiku na słodycze, pamiątki, gadżety campowe. 10-15 zł kieszonkowego na jeden dzień pobytu stanowi kwotę wystarczającą.

3. Co jeśli dziecku zabraknie pieniędzy w trakcie obozu?

Sumę, którą chcieliby Państwo przekazać dziecku, można wpłacić na konto naszej firmy. W tytule proszę wpisać: kieszonkowe dla: imię, nazwisko, obóz, camp. Po zaksięgowaniu wpłaty kierownik ośrodka zostaje poinformowany o tym fakcie i wypłaca dziecku wskazaną kwotę. Można wysłać również potwierdzenie wpłaty na adres mailowy campu, obozy na którym obecnie przebywa dziecko - przyśpieszy to wypłatę kieszonkowego. KONTAKT CAMPY

RZECZY WARTOŚCIOWE NA CAMPIE

1. Co z rzeczami wartościowymi podczas trwania obozu?
Na Campie funkcjonuje całkowity zakaz posiadania tabletów, konsol przenośnych czy innej tego typu elektroniki. Ponadto zalecamy zaniechanie zabierania na Camp rzeczy wartościowych takich jak drogie telefony komórkowe, karty kredytowe i dokumenty nie wymagane przez organizatora oraz ograniczenie zabierania wysokich kwot pieniędzy. Prosimy również o nie pakowanie dzieciom i młodzieży wartościowej odzieży i obuwia.

Na czas trwania obozu zachęcamy, aby przekazać pieniądze pod opiekę wychowawcy. Zgodnie z istniejącym Regulaminem naszych obozów uczestnicy zabierają rzeczy wartościowe na własną odpowiedzialność. Pierwszego dnia tuż po przyjeździe zakazana elektronika jest deponowana w sejfie i wydawana ostatniego dnia obozu.

POOBOZOWE ABC

WSZY I KLESZCZE

KOMUNIKAT DOT. KLESZCZY
Na każdym campie i wędrówce oraz bazie CHRIS stosujemy następującą ścieżkę postępo­wania:

1. Każdorazowo przed wyjściem do lasu dzieci są informowane przez wychowawcę lub osobę organizującą wyjście o konieczności użycia repelentu (w przypadku stwierdzenia, że dziec­ko preparatu nie użyło, wychowawca dopilnowuje użycie preparatu). Prosimy aby rodzice zaopatrzyli dzieci w środki przeciwko komarom/kleszczom.
2. Każdorazowo przed wyjściem w teren dzieciom zalecane jest zakładanie długich spodni i bluz z długim rękawem.
3. W przypadkach stwierdzenia ugryzienia, kleszcza usuwają campowe służby medyczne (w bazie lub na wędrówce przeszkolony instruktor lub wychowawca) a opiekun informuje rodziców telefonicznie o miejscu wkłucia kleszcza. Do końca obozu miejsce ukąszenia jest obserwowane, a dziecko zostaje poinformowane, przy jakich objawach powinno zgłosić się do lekarza.
4. Na campach w miejscach ogólnodostępnych i łazienkach dzieci wiszą obrazki ilustrujące kleszcza wraz z instrukcją co zrobić, w przypadku jego znalezienia.
5. Nasi instruktorzy i wychowawcy regularnie przypominają dzieciom starszym i młodzieży o konieczności sprawdzania ciała pod kątem obecności kleszczy oraz pomagają dzieciom młodszym przeprowadzać takie kontrole. W przypadkach budzących niepokój lub wątpli­wości dziecka, dziecko konsultuje się z opieką medyczną.
5. Ze względów organizacyjnych, nie gromadzimy kleszczy, nie odsyłamy ich do badań, nie przekazujemy w inny sposób , nie wydajemy kleszczy do odbioru przez kurierów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT DOT. WSZY
Na każdym campie i wędrówce oraz bazie CHRIS stosujemy następującą ścieżkę postępo­wania:

1. Ze względu na powszechność wszawicy prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie stanu skóry głowy dziecka przed wyjazdem.
2. Jeżeli zdarzy się, że podczas kontroli stwierdzą Państwo obecność wszy lub gnid, prosi­my o pozostawienie dzieci w domu do czasu wyleczenia i samodzielny dowóz dziecka w trakcie trwania turnusu ( o takim fakcie prosimy o poinformowanie Biura Obsługi Klienta najpóźniej w dniu wyjazdu).
3. Jeśli dziecko jest w końcowej fazie leczenia, a aktualny stan nie spowoduje rozprzestrze­nienia się wszawicy na innych uczestników obozu, prosimy o przekazanie leków i wytycz­nych do kontynuowania terapii Kierownikowi Autokaru w dniu wyjazdu.
4. W pierwszych dniach obozu czystość głów uczestników zostanie skontrolowana przez wyznaczonych opiekunów - jest to element profilaktyki zdrowotnej.
5. W przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka na campie, rodzice/opiekunowie prawni zostaną niezwłocznie poinformowani o konieczności leczenia i opłacenia środków leczni­czych.
6. Ze względu na grupowy charakter opieki i zakwaterowania na Campie, nie jesteśmy w stanie zapewnić komfortu intymności - np. podczas leczenia dziecko nie uczestniczy w zajęciach a leczenie prowadzone jest przy obecności innych uczestników obozu.