Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

ORGANIZACJA ZBIÓRKI

Ptak Warsaw Expo przy Al. Katowickiej 62 w Nadarzynie, skąd wyjeżdżamy na obozy letnie. Na parking wjeżdżamy wjazdem oznaczonym winderami CHRIS (pierwszy od Al. Katowickiej).
Prosimy o zapoznanie się z planem parkingu oraz przybycie na zbiórkę zgodnie z godziną podaną w grafiku wyjazdu.

W piątek przed wyjazdem zostanie do Państwa wysłana wiadomość sms z oznaczeniem stanowiska z którego odjedzie autokar (np. A, B, C...) - plan parkingu.
2. Na zbiórkę należy przyjść nie wcześniej niż 30 minut przed godziną zbiórki.
3. Do strefy odpraw z dzieckiem może wejść jeden rodzic/opiekun prawny. Uczestników obozów młodzieżowych prosimy o wchodzenie do strefy odpraw bez opiekunów. Pozostałe osoby prosimy o pozostanie w strefie parkingowej. 
4. Prosimy, aby dzieci oraz osoby odprowadzające miały założone maseczki lub przyłbice.
5. Prosimy o przybycie z wydrukowanym i podpisanym oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka - formularz oświadczenia. Przed wejściem do autokaru rodzic/opiekun prawny lub uczestnik proszony jest o przekazanie podpisanego oświadczenia kierownikowi autokaru.
Bez w/w oświadczenia dziecko nie będzie mogło wejść do autokaru!
6. Prosimy o opuszczenie placu zbiórki najlepiej od razu po umieszczeniu dziecka w autokarze, najpóźniej zaraz po odjeździe autokarów
Podajemy Państwu nasz numer telefonu alarmowego, uruchamianego na czas odpraw (czynny od godziny 7:00): 509 942 232.
7. Prosimy o niezabieranie psów na teren odpraw i przypraw!

GODZINY WYJAZDÓW I POWROTÓW - LATO 2020

Godziny wyjazdów i powrotów uczestników Campów i bazy Hel

Godziny wyjazdów i powrotów wędrówek rowerowych

 

 

LISTA RZECZY DO ZABRANIA

GODZINY KONTAKTU Z DZIECKIEM/WYCHOWAWCĄ NA CAMPIE

CAMPY
Najlepszą porą na kontakt z dzieckiem jest czas przerwy poobiedniej, która trwa ok. 1h (ro­dzice mogą dzwonić w godzinach pracy recepcji ośrodka). Osoba pełniąca dyżur w recepcji zapisuje Państwa prośbę o kontakt na liście a dzieci oddzwaniają podczas najbliższego wolnego czasu. Godziny kontaktu oraz numer telefonu do recepcji na poszczególne campy znajduje się poniżej.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami wprowadzonymi na campach CHRIS dzieci mają ograniczony dostęp do telefonów komórkowych (telefony są zdeponowane w sejfie, dzie­ci mogą z nich korzystać w środy i w soboty w czasie przerwy poobiedniej).

Z wychowawcą można skontaktować się dzwoniąc do recepcji ośrodka najlepiej podczas przerwy poobiedniej. Jeżeli wychowawca jest w danej chwili nieosiągalny można zostawić osobie dyżurnej numer telefonu. Wychowawca oddzwoni do Państwa w najbliższej wolnej chwili.

Camp Zefir

Camp Drawa

Camp Osada

Camp Tarda

Camp Junior

Camp Radków

Camp Serwy

Camp Morski

Baza Hel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WĘDRÓWKI

Podczas zajęć teoretycznych i zajęć na wodzie uczestniczy nie mogą korzystać z telefonów. Dlatego najlepszym czasem do kontaktu jest przerwa obiadowa lub okres po kolacji (20.00-22.00). Prosimy pamiętać jednak, że dzieci mogą w tym czasie mieć jakieś zajęcia (np. wycieczkę, ognisko, wykład) i nie zawsze będą mogły odebrać telefon. Bardzo często zdarza się też, że wskutek intensywnego użytkowania, telefon rozładowuje się, a możliwość jego doładowania pojawia się np. dopiero po 1-2 dniach. W przypadku pilnej potrzeby kontaktu prosimy w takiej sytuacji o telefon do kierownika. Prosimy też o rozsądek w częstotliwości kontaktów z dzieckiem – kilkuosobowe załogi zajmują relatywnie niewielką przestrzeń, a częste kontakty mogą być uciążliwe dla współlokatorów i przeszkadzać w zajęciach programowych.

W przypadku konieczności kontaktu z wychowawcą lub kierownikiem obozu prosimy dzwonić pod numer komórkowy kierownika danego obozu (podany na stronie internetowej podlinkować) w porze przerwy obiadowej lub po kolacji. Prosimy pamiętać, że zdarzają się jeszcze miejsca, w których zasięg GSM jest słaby albo z powodu prowadzenia zajęć, kierownik nie będzie mógł odebrać telefonu.

Wędrówki Żeglarskie i Patent

Wędrówki Rowerowe

DOJAZD/ODBIÓR DZIECKA Z CAMPU

I. RODZICE I OPIEKUNOWIE PRZYWOŻĄCY OSOBIŚCIE DZIECKO NA OBÓZ POWINNI:

1. Wypełnić Oświadczenie, o którym mowa w Regulaminie Uczestnictwa (wzór dostępny na stronie www.chris.com). Na Camp/Obóz przyjmowani są tylko uczestnicy bez objawów choroby zakaźnej, w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu, nie zamieszkujący z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Rodziców/Opiekunów.

2. Zaplanować dowiezienie dziecka na obóz w wyznaczonym przez organizatora czasie (zazwyczaj na 120-60 minut przed przyjazdem autokarów na Camp/Obóz). Dla każdego Campu godziny są ustalone indywidualnie. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Obsługi Klienta pod nr tel. 22 7370500 oraz w zakład-ce FAQ na stronie www. chris.com.pl.

3. Zaparkować samochód na wyznaczonym dla rodziców parkingu, zachowując dystans od innych.

4. Zgłosić się do recepcji poprzez domofon/telefon, celem uzyskania informacji, komu należy przekazać dziecko pod opiekę. Nie ma możliwości wejścia na teren Campu/Bazy, do budynku Ośrodka/Hotelu).

5. Przekazać dziecko pod opiekę instruktorowi wychowawcy.

6. Niezwłocznie opuścić parking Campu/Ośrodka/Hotelu/Bazy, aby nie spotykać się z innymi uczestnikami/opiekunami.

7. W przypadku pojawienia się nowych, nie ujętych w karcie informacji o dziecku, prosimy o ich przekazanie w formie pisemnej osobie przyjmującej dziecko lub przesłać w formie mailowej.

II. ODBIÓR UCZESTNIKA

1. Odbiór dziecka z Campu/Obozu jest konieczny w przypadku zachorowania dziecka zgodnie z REGULAMINEM UCZESTNICTWA.

2. Odbiór dziecka z Campu/Obozu jest możliwy po wcześniejszym powiadomieniu Kierownika Campu. Odbiór uczestnika oznacza brak możliwości powrotu na Camp/Obóz.

3. W wypadku odbioru dziecka z Campu przez osoby nie będące jego Rodzicami/Opiekunami osoba taka powinna posiadać upoważnienie do odbioru dziecka z Campu podpisane przez Rodziców/Opiekunów (wzór dostępny na stronie www.chris.com zakładka dla Rodziców). Upoważnienie takie może być wcześniej przesłane do biura w Piasecznie lub do recepcji Campu.

Upoważnienie takie może być wcześniej przesłane do biura w Piasecznie lub do recepcji Campu.

Dziecko należy
dowieźć na Camp w godz.
Dziecko należy
odebrać z Campu w godz.
Camp Tarda

Camp Zefir

Camp Drawa
Camp Osada
Camp Junior
Camp Morski
Camp Radków
Camp Serwy
Hel
Żagle
Rowery Polska

ADRESY I TELEFONY KONTAKTOWE - CAMPY/OBOZY

LEKI DZIECKA/OPIEKA MEDYCZNA

1. Komu można przekazać leki dziecka?
Leki należy przekazać Kierownikowi autokaru.

2. Jak zapakować leki dziecka?
Leki powinny być zapakowane w podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka woreczek/kopertę wraz z opisem dawkowania leków.  Lekarstwa należy przekazać w miarę możliwości w oryginalnych opakowaniach , gdyż lekarz/pomoc medyczna musi mieć pełną wiedzę na temat podawanego leku. Wszelkie uwagi medyczne dotyczące dziecka najlepiej przekazać drogą mailową do biura.

Informacje dodatkowe, niezgłoszone wcześniej drogą mailową do biura, należy przygotować w formie pisemnej i przekazać przy autokarze kierownikowi autokaru ponieważ w momencie wyjazdu nie ma wystarczająco czasu na przekazywanie szczegółów ustnie.

3. Opieka medyczna na campie 
Na naszym campie w trakcie pobytu dzieci na obozach, lekarz lub pomoc medyczna stanowią stałą kadrę i pozostają do dyspozycji uczestników. W przypadku zachorowania dziecko jest prowadzone przez wychowawcę do lekarza/pomocy medycznej, który wdraża odpowiednie leczenie. W przypadkach, które wymagają szerszej diagnostyki dziecko wraz z wychowawcą lub instruktorem zawożone jest do pobliskiego szpitala. Rodzice są informowani telefonicznie o chorobie dziecka.

4. Opieka medyczna na Wędrówkach żeglarskich, Wędrówkach rowerowych i Bazie Hel
Ze względu na specyfikę obozów wędrownych jak również Bazy Hel w przypadku zdarzeń wymagających konsultacji medycznej/zachorowania dziecko wraz z wychowawcą lub instruktorem zawożone jest do pobliskiego szpitala/przychodni/placówki medycznej. Rodzice są informowani telefonicznie o chorobie dziecka.

5. Co w przypadku kiedy dziecko zachorowało przed wyjazdem?
Jeśli dziecko w dniu wyjazdu jest chore (ma gorączkę, widoczne symptomy infekcji) prosimy o dowóz dziecka kilka dni później oraz zgłoszenie takiej sytuacji do BOK. Prosimy również o sprawdzenie głowy dziecka pod kątem wszawicy. To pozwoli na uniknięcie rozprzestrzeniania wszawicy wśród innych uczestników.

KIESZONKOWE DZIECKA NA CAMPIE

1. Komu przekazujemy pieniądze?
Pieniądze można przekazać kierownikowi autokaru, w podpisanej kopercie z informacją o kwocie i instrukcją „Ile powinno wynosić dzienne kieszonkowe dziecka". Bardzo prosimy o przygotowanie pieniędzy w niższych nominałach. Po przybyciu na camp koperty z informa­cjami o formie wypłat przekazywane są kierownikowi.

2. Ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na kieszonkowe dla dziecka?

Kwota zależy od decyzji rodziców. Dzieci mają zapewnione posiłki oraz wodę bez ograniczeń, a pieniądze ewentualnie mogą wydać w sklepiku na słodycze, pamiątki, gadżety campowe. 10-15 zł kieszonkowego na jeden dzień pobytu stanowi kwotę wystarczającą.

3. Co jeśli dziecku zabraknie pieniędzy w trakcie obozu?

Sumę, którą chcieliby Państwo przekazać dziecku, można wpłacić na konto naszej firmy. W tytule proszę wpisać: kieszonkowe dla: imię, nazwisko, obóz, camp. Po zaksięgowaniu wpłaty kierownik ośrodka zostaje poinformowany o tym fakcie i wypłaca dziecku wskazaną kwotę. Można wysłać również potwierdzenie wpłaty na adres mailowy campu, obozu na którym obecnie przebywa dziecko - przyśpieszy to wypłatę kieszonkowego. KONTAKT CAMPY

RZECZY WARTOŚCIOWE NA CAMPIE

Campy
Na terenie campu obowiązują ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych oraz elektroniki. Dzieci  będą mogły używać swoich telefonów w środy i soboty w porze obiadu. Poza wyznaczonym czasem telefony będą zdeponowane w campowym sejfie. Na campie nie wolno korzystać z żadnego sprzętu elektronicznego, typu tablety, iPody, PSP, aparaty fotograficzne, zegarki z internetem. Sugerujemy, aby takie urządzenia pozostawić w domu (urządzenia przywiezione na camp będą zdeponowane w sejfie i zwrócone uczestnikom ostatniego dnia obozu). Kontakt z uczestnikami jest możliwy dzięki campowym telefonom, ich numery podane będą przed rozpoczęciem sezonu.

Wędrówki Rowerowe po Polsce
Na Wędrówkach Rowerowych obowiązują ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych oraz elektroniki. Uczestnicy będą mogli używać swoich telefonów w porze kolacji. Na Wędrówkach Rowerowych nie wolno korzystać z żadnego sprzętu elektronicznego typu tablety, iPody, czytniki, PSP, zegarki smartwatch. Sugerujemy, aby takie urządzenia pozostawić w domu.

Baza Bornholm
Na terenie bazy obowiązują ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych oraz elektroniki. Uczestnicy będą mogli używać swoich telefonów tylko czwartego i ósmego dnia każdego turnusu, w porze obiadu. Telefony będą zdeponowane w obozowym sejfie. Na obozie nie wolno korzystać z żadnego sprzętu elektronicznego typu tablety, iPody, PSP, zegarki z internetem itp. Sugerujemy, aby takie urządzenia pozostawić w domu (urządzenia przywiezione na obóz będą zdeponowane w sejfie  i zwrócone uczestnikom ostatniego dnia obozu).

Wędrówki Żeglarskie i Patent
Podczas trwania wędrówek obowiązują ograniczenia w korzystaniu z elektroniki. Podczas zajęć: na wodzie i w miejscach postoju uczestnicy nie korzystają z telefonów. Inne sprzęty elektroniczne: iPody, tablety, PSP sugerujemy pozostawić w domu.

Ponadto sugerujemy, aby na Campy/bazy/Wędrówki nie zabierać drogich ubrań i butów.

POOBOZOWE ABC ( Wskazówki dotyczące odbierania rzeczy pozostawionych, pobierania faktur, zgłaszania spostrzeżeń)

1. Przechowywanie i zasady zwrotu rzeczy po zakończeniu turnusu:

A. Camp Morski, Hel, Wędrówki Żeglarskie:

wszystkie rzeczy pozostawione na campie takie jak:  sprzęt elektroniczny, nieuszkodzona odzież, buty i inne rzeczy wartościowe wracają  po każdym turnusie pierwszym autokarem do Nadarzyna.

Rzeczy znalezione są do odebrania wyłącznie w Nadarzynie w dniu powrotów autokarów (sobota) do godz. 20:00 oraz niedzielę do godz. 14:00.

Po tym terminie wszystkie rzeczy zostaną przewiezione do placówek wspierających dzieci w trudnej sytuacji życiowej i tym samym nie ma możliwości odebrania ich z Piaseczna.

Nie dotyczy to sprzętu elektronicznego czy portfeli, które będą do odbioru w Piasecznie.

B. Campy Radków, Serwy, Osada, Tarda, Junior, Drawa, Zefir, Wędrówki rowerowe po Polsce (w zależności od zakończenia trasy)

wszystkie rzeczy pozostawione na campie takie jak:  sprzęt elektroniczny, nieuszkodzona odzież, buty i inne rzeczy wartościowe przechowywane są oraz odbierane z Campu. Obsługą maili ze zgłoszeniami zagubionych rzeczy zajmuje się recepcja danego campu.

Rodzic po zgłoszeniu zagubionej rzeczy ma możliwość otrzymania zwrotu pocztą, po uprzednim przelewie na kwotę 15 zł na konto CHRIS Turystyka i Rekreacja – w tytule przelewu rodzic wpisuje imię i nazwisko dziecka oraz informację,  że jest to wpłata na pokrycie przesyłki zwrotnej z pozostawionymi na Campie rzeczami.

Rzeczy znajdują się na Campie do 17.09.2021. Po tym terminie zostaną oddane do domu dziecka.

C. Bornholm

po każdym turnusie wszystkie  wartościowe rzeczy jak sprzęt elektroniczny, nieuszkodzona odzież, buty,  śpiwory itp. wracają  opisane w workach do biura w Piasecznie. W/w rzeczy będą do odbioru w Piasecznie do tygodnia po zakończonym turnusie.

2. Jak długo po zakończeniu obozu mogę otrzymać fakturę?
Najszybszą ścieżką uzyskania faktury jest  pobranie wersji elektronicznej (bez podpisu) z panelu rezerwacyjnego  on-line przez konto jednego z opiekunów uczestnika.

Taką fakturę można uzyskać od momentu:

- wpłaty zaliczki – otrzymają Państwo dokument wystawiony na dokonaną wpłatę (zaliczkę),

- dopełnienia wszelkich formalności w ciągu trzech miesięcy od zakończenia obozu -  otrzymają Państwo dokument wystawiony na całościowy koszt obozu ( o ile nie pobrali Państwo wcześniej faktury zaliczkowej. Wówczas faktura zostanie wystawiona na dokonaną dopłatę.)

Faktury w wersji standardowej (z podpisem pracownika) są wystawione przez Biuro Obsługi Klienta w

ciągu 90 dni od zakończenia obozu, wyłącznie na Państwa prośby przesłane drogą mailową z informacją uwzględniającą imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko oraz adres nabywcy i ewentualnie adres do wysyłki faktury.
Proces wystawiania i wysyłki pocztowej faktur za pośrednictwem biura ze względu na wiele zgłoszeń w trakcie sezonu może potrwać do dwóch tygodni. Po upływie 90 dni od zakończenia obozu nie ma możliwości uzyskania faktury. Do wystawienia faktury konieczne jest uprzednie dostarczenie karty kwalifikacyjnej i umowy.

3. Jak mogę przekazać swoje wszystkie uwagi dotyczące obozów?
Prosimy o przekazanie wszystkich uwag dotyczących obozów w ankietach przesyłanych do Państwa po zakończeniu obozu lub w formie pisemnej drogą mailową na adres: chris@chris.com.pl.

4. Jak pobrać zdjęcie z fotorelacji?
W celu zapisania zdjęcia w dużej rozdzielczości z wakacyjnych fotorelacji, należy kliknąć na wybraną miniaturkę zdjęcia (jeszcze nie powiększoną) prawym przyciskiem myszy i dla przeglądarki:

Mozilla Firefox oraz Internet Explorer wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako..." (prosimy nie mylić z "Zapisz obrazek jako...", bo wtedy zapiszemy miniaturkę).

Dla wyszukiwarki Chrome prosimy wybrać opcję "Zapisz link jako...".

Ze względu na liczbę publikowanych przez nas w sezonie zdjęć, zdjęcia w większej rozdzielczości nie są dostępne.

WSZY I KLESZCZE

KOMUNIKAT DOT. KLESZCZY
Na każdym campie i wędrówce oraz bazie CHRIS stosujemy następującą ścieżkę postępo­wania:

1. Każdorazowo przed wyjściem do lasu dzieci są informowane przez wychowawcę lub osobę organizującą wyjście o konieczności użycia repelentu (w przypadku stwierdzenia, że dziec­ko preparatu nie użyło, wychowawca dopilnowuje użycie preparatu). Prosimy aby rodzice zaopatrzyli dzieci w środki przeciwko komarom/kleszczom.
2. Każdorazowo przed wyjściem w teren dzieciom zalecane jest zakładanie długich spodni i bluz z długim rękawem.
3. W przypadkach stwierdzenia ugryzienia, kleszcza usuwają campowe służby medyczne (w bazie lub na wędrówce przeszkolony instruktor lub wychowawca) a opiekun informuje rodziców telefonicznie o miejscu wkłucia kleszcza. Do końca obozu miejsce ukąszenia jest obserwowane, a dziecko zostaje poinformowane, przy jakich objawach powinno zgłosić się do lekarza.
4. Na campach w miejscach ogólnodostępnych i łazienkach dzieci wiszą obrazki ilustrujące kleszcza wraz z instrukcją co zrobić, w przypadku jego znalezienia.
5. Nasi instruktorzy i wychowawcy regularnie przypominają dzieciom starszym i młodzieży o konieczności sprawdzania ciała pod kątem obecności kleszczy oraz pomagają dzieciom młodszym przeprowadzać takie kontrole. W przypadkach budzących niepokój lub wątpli­wości dziecka, dziecko konsultuje się z opieką medyczną.
5. Ze względów organizacyjnych, nie gromadzimy kleszczy, nie odsyłamy ich do badań, nie przekazujemy w inny sposób , nie wydajemy kleszczy do odbioru przez kurierów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT DOT. WSZY
Na każdym campie i wędrówce oraz bazie CHRIS stosujemy następującą ścieżkę postępo­wania:

1. Ze względu na powszechność wszawicy prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie stanu skóry głowy dziecka przed wyjazdem.
2. Jeżeli zdarzy się, że podczas kontroli stwierdzą Państwo obecność wszy lub gnid, prosi­my o pozostawienie dzieci w domu do czasu wyleczenia i samodzielny dowóz dziecka w trakcie trwania turnusu ( o takim fakcie prosimy o poinformowanie Biura Obsługi Klienta najpóźniej w dniu wyjazdu).
3. Jeśli dziecko jest w końcowej fazie leczenia, a aktualny stan nie spowoduje rozprzestrze­nienia się wszawicy na innych uczestników obozu, prosimy o przekazanie leków i wytycz­nych do kontynuowania terapii Kierownikowi Autokaru w dniu wyjazdu.
4. W pierwszych dniach obozu czystość głów uczestników zostanie skontrolowana przez wyznaczonych opiekunów - jest to element profilaktyki zdrowotnej.
5. W przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka na campie, rodzice/opiekunowie prawni zostaną niezwłocznie poinformowani o konieczności leczenia i opłacenia środków leczni­czych.
6. Ze względu na grupowy charakter opieki i zakwaterowania na Campie, nie jesteśmy w stanie zapewnić komfortu intymności - np. podczas leczenia dziecko nie uczestniczy w zajęciach a leczenie prowadzone jest przy obecności innych uczestników obozu.