Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

ORGANIZACJA ZBIÓRKI

(DO TYCZY TYLKO I WYŁĄCZNIE I FERII MAZOWIECKICH)

Parking przy Torze Wyścigów Konnych na Służewcu, wjazd od ul. Puławskiej (stacja Orlen - w nawigację należy wpisać adres al. Wyścigowa 2) skąd wyjeżdżamy na obozy zimowe. Na parking wjeżdżamy wjazdem oznaczonym winderami CHRIS (od ulicy Puławskiej) Prosimy o zapoznanie się z planem parkingu oraz przybycie na zbiórkę zgodnie z godziną podaną w grafiku wyjazdu.

1. W piątek przed wyjazdem zostanie do Państwa wysłana wiadomość sms z oznaczeniem stanowiska z którego odjedzie autokar (np. 1, 2, 3...) - plan parkingu.
2. Na zbiórkę należy przyjść nie wcześniej niż 30 minut przed godziną zbiórki.
3. Do strefy odpraw z dzieckiem może wejść jeden rodzic/opiekun prawny. Uczestników obozów młodzieżowych prosimy o wchodzenie do strefy odpraw bez opiekunów. Pozostałe osoby prosimy o pozostanie w strefie parkingowej i o opuszczenie jej niezwłocznie po odjeździe autokarów.
4. Prosimy, aby dzieci oraz osoby odprowadzające miały założone maseczki lub przyłbice.
5. Prosimy o przybycie z wydrukowanym i podpisanym oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka (Oświadczenie COVID) - formularz oświadczenia. Przed wejściem do autokaru rodzic/opiekun prawny lub uczestnik proszony jest o przekazanie podpisanego oświadczenia kierownikowi autokaru.
Bez w/w oświadczenia dziecko nie będzie mogło wejść do autokaru!
6. Prosimy o opuszczenie placu zbiórki najlepiej od razu po umieszczeniu dziecka w autokarze, najpóźniej zaraz po odjeździe autokarów.
7. Podajemy Państwu nasz numer telefonu alarmowego, uruchamianego na czas odpraw
(czynny od godziny 7:00): 509 942 232
8. Ze względów bezpieczeństwa, prosimy o niezabieranie psów na teren odpraw i przypraw!

GODZINY WYJAZDÓW I POWROTÓW - ZIMA 2021

LISTA RZECZY DO ZABRANIA

GODZINY KONTAKTU Z DZIECKIEM/WYCHOWAWCĄ NA CAMPIE

1. Jak i kiedy można skontaktować się z dzieckiem na Campach i Muszynie? Najlepszą porą na kontakt z dzieckiem jest czas przerwy poobiedniej, która trwa ok. 1h (rodzice mogą dzwonić w godzinach pracy recepcji ośrodka). Osoba pełniąca dyżur w recepcji zapisuje Państwa prośbę o kontakt na liście a dzieci oddzwaniają podczas najbliższego wolnego czasu. Godziny kontaktu oraz numer telefonu do recepcji zostaną umieszczone na stronie internetowej w zakładce „NIEZBĘDNIK ZIMA”.

Uwaga Obozy narciarskie/snowboardowe (Muszyna i Radków)!
Najlepszą porą na kontakt z dzieckiem jest czas, kiedy uczestnicy wrócą ze stoku do Hotelu/Ośrodka, czyli w porze kolacji. Osoba pełniąca dyżur w recepcji zapisuje Państwa prośbę o kontakt na liście a dzieci oddzwaniają podczas najbliższego wolnego czasu. Godziny kontaktu oraz numer telefonu do recepcji zostaną umieszczone na stronie internetowej w zakładce „NIEZBĘDNIK ZIMA”

2. Jak i kiedy można skontaktować się z dzieckiem w Dolomitach?
Najlepszą porą na kontakt z dzieckiem jest czas, kiedy uczestnicy wrócą ze stoku do Hotelu/Ośrodka, czyli w porze kolacji. Osoba pełniąca dyżur w recepcji zapisuje Państwa prośbę o kontakt na liście a dzieci oddzwaniają podczas najbliższego wolnego czasu. Godziny kontaktu oraz numer telefonu do recepcji zostaną umieszczone na stronie internetowej w zakładce „NIEZBĘDNIK ZIMA”.

3. Jak można skontaktować się z wychowawcą/instruktorem?
Z wychowawcą/instruktorem można skontaktować się dzwoniąc do recepcji/osoby dyżurującej ośrodka najlepiej podczas przerwy poobiedniej. Jeżeli wychowawca/instruktor jest w danej chwili nieosiągalny można zostawić osobie dyżurnej numer telefonu. Wychowawca/instruktor oddzwoni do Państwa w najbliższej wolnej chwili.

Camp Drawa

Camp Tarda

Camp Junior

Camp Radków junior

Camp Radków młodzież

Camp Serwy

Dolomity

Muszyna

DOJAZD/ODBIÓR DZIECKA Z CAMPU

Rodzice i opiekunowie przywożący osobiście dziecko na obóz powinni:
1. Wypełnić Oświadczenie, o którym mowa w Regulaminie Uczestnictwa (Oświadczenie COVID) - formularz oświadczenia. Na Camp przyjmowani są tylko uczestnicy bez objawów choroby zakaźnej, w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu, nie zamieszkujący z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Rodziców/Opiekunów.
2. Zaplanować dowiezienie dziecka na obóz w wyznaczonym przez organizatora czasie (zazwyczaj na 120-60 minut przed przyjazdem autokarów na Camp/Hotel. Dla każdego Campu godziny są ustalone indywidualnie. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Obsługi Klienta pod nr tel. 22 7370500 oraz w zakładce NIEZBĘDNIK ZIMA na stronie www.chris.com.pl
3. Zaparkować samochód na wyznaczonym dla rodziców parkingu, zachowując dystans od innych.
4. Zgłosić się do recepcji poprzez domofon/telefon, celem uzyskania informacji, komu należy przekazać dziecko pod opiekę. Pozostać przed bramą wjazdową (nie ma możliwości wejścia na Camp/Hotel).
5. Przekazać dziecko pod opiekę instruktorowi wychowawcy.
6. Opuścić natychmiast parking Campu/Hotelu, aby nie spotykać się z innymi uczestnikami/opiekunami.
7. W przypadku pojawienia się nowych, nie ujętych w karcie informacji o dziecku, prosimy o ich przekazanie w formie pisemnej osobie przyjmującej dziecko lub przesłać w formie mailowej.

Odbiór uczestnika:
1. Odbiór dziecka z Campu jest konieczny w przypadku zachorowania dziecka zgodnie z REGULAMINEM UCZESTNICTWA.
2. Nie ma możliwości odwiedzin czy zabrania tymczasowego dziecka z Campu, opuszczenie Ośrodka przez uczestnika z Rodzicami/Opiekunami oznacza jednocześnie brak możliwości jego powrotu na Camp.
3. Odbiór dziecka z Campu jest możliwy po wcześniejszym powiadomieniu Kierownika Campu, bez możliwości wejścia na teren Ośrodka.
4. W wypadku odbioru dziecka z Campu przez osoby nie będące jego Rodzicami/Opiekunami osoba taka powinna posiadać upoważnienie do odbioru dziecka z Campu podpisane przez Rodziców/Opiekunów (wzór dostępny na stronie www.chris.com zakładka dla Rodziców).

Upoważnienie takie może być wcześniej przesłane do biura w Piasecznie lub do recepcji Campu.

Dziecko należy
dowieźć na Camp w godz.
Dziecko należy
odebrać z Campu w godz.

 

ADRESY I TELEFONY KONTAKTOWE - CAMPY/OBOZY

LEKI DZIECKA

1. Komu można przekazać leki dziecka?
Leki należy przekazać Kierownikowi autokaru.

2. Jak zapakować leki dziecka?
Leki powinny być zapakowane w podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka woreczek/kopertę wraz z opisem dawkowania leków.  Lekarstwa należy przekazać w miarę możliwości w oryginalnych opakowaniach , gdyż lekarz/pomoc medyczna musi mieć pełną wiedzę na temat podawanego leku. Wszelkie uwagi medyczne dotyczące dziecka najlepiej przekazać drogą mailową do biura.

Informacje dodatkowe, niezgłoszone wcześniej drogą mailową do biura, należy przygotować w formie pisemnej i przekazać przy autokarze kierownikowi autokaru ponieważ w momencie wyjazdu nie ma wystarczająco czasu na przekazywanie szczegółów ustnie. 

3. Opieka medyczna na campie/w hotelu? (Co się dzieje jeśli dziecko zachoruje?)
Na naszym campie/w hotelu w trakcie pobytu dzieci na obozach, lekarz lub pomoc medyczna stanowią stałą kadrę i pozostają do dyspozycji uczestników. W przypadku zachorowania dziecko jest prowadzone przez wychowawcę do lekarza/pomocy medycznej, który wdraża odpowiednie leczenie. W przypadkach, które wymagają szerszej diagnostyki dziecko wraz z wychowawcą lub instruktorem zawożone jest do pobliskiego szpitala. Rodzice są informowani telefonicznie o chorobie dziecka.

4. Co w przypadku kiedy dziecko zachorowało przed wyjazdem?
Jeśli dziecko w dniu wyjazdu jest chore (ma gorączkę, widoczne symptomy infekcji) prosimy o dowóz dziecka kilka dni później oraz zgłoszenie takiej sytuacji do BOK. Prosimy również o sprawdzenie głowy dziecka pod kątem wszawicy. To pozwoli na uniknięcie rozprzestrzeniania wszawicy wśród innych uczestników.

KIESZONKOWE DZIECKA NA CAMPIE

1. Komu przekazujemy pieniądze?
Pieniądze można przekazać kierownikowi autokaru ,  w podpisanej kopercie z informacją o kwocie i instrukcją „Ile powinno wynosić dzienne kieszonkowe dziecka” Bardzo prosimy o przygotowanie pieniędzy w niższych nominałach. Po przybyciu na camp koperty z informacjami o formie wypłat przekazywane są kierownikowi.

2. Ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na kieszonkowe dla dziecka?
Kwota zależy od decyzji rodziców. Dzieci mają zapewnione posiłki oraz wodę bez ograniczeń, a pieniądze ewentualnie mogą wydać w sklepiku na słodycze, pamiątki, gadżety campowe. 10-15 zł kieszonkowego na jeden dzień pobytu stanowi kwotę wystarczającą. W Dolomitach ok 15 euro kieszonkowego na jeden dzień pobytu stanowi kwotę wystarczającą

3. Co jeśli dziecku zabraknie pieniędzy w trakcie obozu?
Sumę, którą chcieliby Państwo przekazać dziecku, można wpłacić na konto naszej firmy. W tytule proszę wpisać: kieszonkowe dla: imię, nazwisko, obóz, Camp. Po zaksięgowaniu wpłaty kierownik ośrodka zostaje poinformowany o tym fakcie i wypłaca dziecku wskazaną kwotę. Można wysłać również potwierdzenie wpłaty na adres mailowy campu, obozy na którym obecnie przebywa dziecko - przyśpieszy to wypłatę kieszonkowego. KONTAKT CAMPY

RZECZY WARTOŚCIOWE NA CAMPIE

1. Co z rzeczami wartościowymi podczas trwania obozu?
Na terenie campu obowiązują ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych oraz elektroniki. Dzieci  będą mogły używać swoich telefonów w środy i soboty w porze obiadu. Poza wyznaczonym czasem telefony będą zdeponowane w campowym sejfie. Na campie nie wolno korzystać z żadnego sprzętu elektronicznego, typu tablety, iPody, PSP, aparaty fotograficzne, zegarki z internetem. Sugerujemy, aby takie urządzenia pozostawić w domu (urządzenia przywiezione na camp będą zdeponowane w sejfie i zwrócone uczestnikom ostatniego dnia obozu).

Na czas trwania obozu zachęcamy,  aby przekazać pieniądze pod opiekę wychowawcy. Zgodnie z istniejącym Regulaminem naszych obozów uczestnicy zabierają rzeczy wartościowe/pieniądze na własną odpowiedzialność.

POOBOZOWE ABC ( Wskazówki dotyczące odbierania rzeczy pozostawionych, pobierania faktur, zgłaszania spostrzeżeń.)

1. Jak mogę odzyskać pozostawioną na campie/w hotelu odzież?
Rzeczy pozostawione na Campach: Serwy, Tarda, Junior, Radków i Drawa przechowywane są przez dwa tygodnie od zakończenia obozów w ośrodku. Zidentyfikowane rzeczy są wysyłane na koszt rodziców.

Z Dolomitów i Muszyny pozostawione rzeczy wracają do biura w Piasecznie . Po wcześniejszym zgłoszeniu i odnalezieniu rzeczy można je odebrać w siedzibie firmy w Piasecznie w godzinach pracy biura w okresie do 7 dni od zakończenia obozu. Rzeczy, których właściciele nie zgłoszą się, oddawane są do placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się dziećmi.

2. Jak długo po zakończeniu obozu mogę otrzymać fakturę?
Najszybszą ścieżką uzyskania faktury jest pobranie jej w wersji elektronicznej (bez podpisu) z panelu  on-line przez konto jednego z opiekunów uczestnika.

Taką fakturę można uzyskać od momentu:

- wpłaty zaliczki – otrzymają Państwo dokument wystawiony na dokonaną wpłatę (zaliczkę),
- dopełnienia wszelkich formalności do trzech miesięcy od zakończenia obozu -  otrzymają Państwo dokument wystawiony na całościowy koszt obozu ( o ile nie pobrali Państwo wcześniej faktury zaliczkowej. Wówczas faktura zostanie wystawiona na dokonaną dopłatę.)

Faktury w wersji standardowej (z podpisem pracownika) są wystawione przez Biuro Obsługi Klienta w ciągu 90 dni od zakończenia obozu, wyłącznie na Państwa prośby przesłane drogą mailową z informacją uwzględniającą imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko oraz adres nabywcy i ewentualnie adres do wysyłki faktury. Proces wystawiania i wysyłki pocztowej faktur za pośrednictwem biura ze względu na wiele zgłoszeń w trakcie sezonu może potrwać do dwóch tygodni. Po upływie 90 dni od zakończenia obozu nie ma możliwości uzyskania faktury. Do wystawienia faktury konieczne jest uprzednie dostarczenie karty kwalifikacyjnej.

3. Jak mogę przekazać swoje wszystkie uwagi dotyczące obozów?
Prosimy o przekazanie wszystkich uwag dotyczących obozów w ankietach przesyłanych do Państwa po zakończeniu obozu lub w formie pisemnej drogą mailową na adres: chris@chris.com.pl.

4. Jak pobrać zdjęcie z fotorelacji?
W celu zapisania zdjęcia w dużej rozdzielczości z udostępnionych fotorelacji, należy kliknąć na wybraną miniaturkę zdjęcia (jeszcze nie powiększoną) prawym przyciskiem myszy i dla przeglądarki:

Mozilla Firefox oraz Internet Explorer wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako..." (prosimy nie mylić z "Zapisz obrazek jako...", bo wtedy zapiszemy miniaturkę).

Dla wyszukiwarki Chrome prosimy wybrać opcję "Zapisz link jako...".

Zdjęcia w większej rozdzielczości nie są dostępne, ze względu na liczbę publikowanych przez nas w sezonie zdjęć.

WSZY

KOMUNIKAT DOT. WSZY

Na każdym campie i wędrówce oraz bazie CHRIS stosujemy następującą ścieżkę postępo­wania:

1. Ze względu na powszechność wszawicy prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie stanu skóry głowy dziecka przed wyjazdem.
2. Jeżeli zdarzy się, że podczas kontroli stwierdzą Państwo obecność wszy lub gnid, prosi­my o pozostawienie dzieci w domu do czasu wyleczenia i samodzielny dowóz dziecka w trakcie trwania turnusu ( o takim fakcie prosimy o poinformowanie Biura Obsługi Klienta najpóźniej w dniu wyjazdu).
3. Jeśli dziecko jest w końcowej fazie leczenia, a aktualny stan nie spowoduje rozprzestrze­nienia się wszawicy na innych uczestników obozu, prosimy o przekazanie leków i wytycz­nych do kontynuowania terapii Kierownikowi Autokaru w dniu wyjazdu.
4. W pierwszych dniach obozu czystość głów uczestników zostanie skontrolowana przez wyznaczonych opiekunów - jest to element profilaktyki zdrowotnej.
5. W przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka na campie, rodzice/opiekunowie prawni zostaną niezwłocznie poinformowani o konieczności leczenia i opłacenia środków leczni­czych.
6. Ze względu na grupowy charakter opieki i zakwaterowania na Campie, nie jesteśmy w stanie zapewnić komfortu intymności - np. podczas leczenia dziecko nie uczestniczy w zajęciach a leczenie prowadzone jest przy obecności innych uczestników obozu.