Chris
The winner of the contest Certificates
Unia Europejska
Active, ambitious, creative, forever.

The Past

The Past

16.02.2016
Wyniki zawodów z obozów zimowych 2016

Jesteśmy niezwykle dumni z uczestników naszych obozów zimowych.
W tym roku niemal wszyscy startujący ukończyli slalom w kategorii snowboard i narty.
A lekko nie było - na przykład w Radkowie dzień rozgrywania zawodów był jedynym podczas pobytu, w...