Chris
The winner of the contest Certificates
Active, ambitious, creative, forever.
3/5
Informacje organizacyjne
1
Program obozu i ogólny plan dnia
2
Zakwaterowanie i wyżywienie
3
Wychowawcy, instruktorzy i opeka medyczna
4
Zbióka wyjazdowa, bagaż i podróż
5
Telefony i elektronika na Campie