Chris
The winner of the contest Certificates
Active, ambitious, creative, forever.

ORGANIZACJA ZBIÓRKI

Ptak Warsaw Expo przy Al. Katowickiej 62 w Nadarzynie, skąd wyjeżdżamy na obozy letnie. Na parking wjeżdżamy wjazdem oznaczonym winderami CHRIS (pierwszy od Al. Katowickiej).
Prosimy o zapoznanie się z planem parkingu oraz przybycie na zbiórkę zgodnie z godziną podaną w grafiku wyjazdu.

W piątek przed wyjazdem zostanie do Państwa wysłana wiadomość sms z oznaczeniem stanowiska z którego odjedzie autokar (np. A, B, C...) - plan parkingu.
2. Na zbiórkę należy przyjść nie wcześniej niż 30 minut przed godziną zbiórki.
3. Do strefy odpraw z dzieckiem może wejść jeden rodzic/opiekun prawny. Uczestników obozów młodzieżowych prosimy o wchodzenie do strefy odpraw bez opiekunów. Pozostałe osoby prosimy o pozostanie w strefie parkingowej. 
4. Prosimy, aby dzieci oraz osoby odprowadzające miały założone maseczki.
5. Prosimy o przybycie z wydrukowanym i podpisanym oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka - formularz oświadczenia. Przed wejściem do autokaru rodzic/opiekun prawny lub uczestnik proszony jest o przekazanie podpisanego oświadczenia kierownikowi autokaru.
Bez w/w oświadczenia dziecko nie będzie mogło wejść do autokaru!
6. Prosimy o opuszczenie placu zbiórki najlepiej od razu po umieszczeniu dziecka w autokarze, najpóźniej zaraz po odjeździe autokarów
Podajemy Państwu nasz numer telefonu alarmowego, uruchamianego na czas odpraw (czynny od godziny 7:00): 509 942 232.
7. Prosimy o niezabieranie psów na teren odpraw i przypraw!

GODZINY WYJAZDÓW I POWROTÓW - LATO 2021

LISTA RZECZY DO ZABRANIA

GODZINY KONTAKTU Z DZIECKIEM/WYCHOWAWCĄ NA CAMPIE

CAMPY
Najlepszą porą na kontakt z dzieckiem jest czas przerwy poobiedniej, która trwa ok. 1h (ro­dzice mogą dzwonić w godzinach pracy recepcji ośrodka). Osoba pełniąca dyżur w recepcji zapisuje Państwa prośbę o kontakt na liście a dzieci oddzwaniają podczas najbliższego wolnego czasu. Godziny kontaktu oraz numer telefonu do recepcji na poszczególne campy znajduje się poniżej.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami wprowadzonymi na campach CHRIS dzieci mają ograniczony dostęp do telefonów komórkowych (telefony są zdeponowane w sejfie, dzie­ci mogą z nich korzystać w środy i w soboty w czasie przerwy poobiedniej).

Z wychowawcą można skontaktować się dzwoniąc do recepcji ośrodka najlepiej podczas przerwy poobiedniej. Jeżeli wychowawca jest w danej chwili nieosiągalny można zostawić osobie dyżurnej numer telefonu. Wychowawca oddzwoni do Państwa w najbliższej wolnej chwili.

Camp Zefir

Camp Drawa

Camp Osada

Camp Tarda

Camp Junior

Camp Radków

Camp Serwy

Camp Morski

Baza Hel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WĘDRÓWKI

Podczas zajęć teoretycznych i zajęć na wodzie uczestniczy nie mogą korzystać z telefonów. Dlatego najlepszym czasem do kontaktu jest przerwa obiadowa lub okres po kolacji (20.00-22.00). Prosimy pamiętać jednak, że dzieci mogą w tym czasie mieć jakieś zajęcia (np. wycieczkę, ognisko, wykład) i nie zawsze będą mogły odebrać telefon. Bardzo często zdarza się też, że wskutek intensywnego użytkowania, telefon rozładowuje się, a możliwość jego doładowania pojawia się np. dopiero po 1-2 dniach. W przypadku pilnej potrzeby kontaktu prosimy w takiej sytuacji o telefon do kierownika. Prosimy też o rozsądek w częstotliwości kontaktów z dzieckiem – kilkuosobowe załogi zajmują relatywnie niewielką przestrzeń, a częste kontakty mogą być uciążliwe dla współlokatorów i przeszkadzać w zajęciach programowych.

W przypadku konieczności kontaktu z wychowawcą lub kierownikiem obozu prosimy dzwonić pod numer komórkowy kierownika danego obozu (podany na stronie internetowej podlinkować) w porze przerwy obiadowej lub po kolacji. Prosimy pamiętać, że zdarzają się jeszcze miejsca, w których zasięg GSM jest słaby albo z powodu prowadzenia zajęć, kierownik nie będzie mógł odebrać telefonu.

Wędrówki Żeglarskie i Patent

Wędrówki Rowerowe

DOJAZD/ODBIÓR DZIECKA Z CAMPU

I. RODZICE I OPIEKUNOWIE PRZYWOŻĄCY OSOBIŚCIE DZIECKO NA OBÓZ POWINNI:

1. Wypełnić Oświadczenie, o którym mowa w Regulaminie Uczestnictwa (wzór dostępny na stronie www.chris.com). Na Camp/Obóz przyjmowani są tylko uczestnicy bez objawów choroby zakaźnej, w okresie ostatnich 10 dni przed rozpoczęciem obozu, nie zamieszkujący z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Rodziców/Opiekunów.

2. Zaplanować dowiezienie dziecka na obóz w wyznaczonym przez organizatora czasie (zazwyczaj na 120-60 minut przed przyjazdem autokarów na Camp/Obóz). Dla każdego Campu godziny są ustalone indywidualnie. Szczegółowe informacje dostępne są w pkt. III. GODZINY DOWOZU DZIECKA NA CAMP i ODBIORU Z CAMPU, poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta pod nr tel. 22 7370500 

3. Zaparkować samochód na wyznaczonym dla rodziców parkingu, zachowując dystans od innych.

4. Zgłosić się do recepcji poprzez domofon/telefon, celem uzyskania informacji, komu należy przekazać dziecko pod opiekę. Nie ma możliwości wejścia na teren Campu/Bazy, do budynku Ośrodka/Hotelu).

5. Przekazać dziecko pod opiekę instruktorowi wychowawcy.

6. Niezwłocznie opuścić parking Campu/Ośrodka/Hotelu/Bazy, aby nie spotykać się z innymi uczestnikami/opiekunami.

7. W przypadku pojawienia się nowych, nie ujętych w karcie informacji o dziecku, prosimy o ich przekazanie w formie pisemnej osobie przyjmującej dziecko lub przesłać w formie mailowej.

II. ODBIÓR UCZESTNIKA

1. Odbiór dziecka z Campu/Obozu jest konieczny w przypadku zachorowania dziecka zgodnie z REGULAMINEM UCZESTNICTWA.

2. Odbiór dziecka z Campu/Obozu jest możliwy po wcześniejszym powiadomieniu Kierownika Campu. Odbiór uczestnika w trakcie trwania turnusu  oznacza brak możliwości powrotu na Camp/Obóz.

3. Informacja na temat godzin odbioru dziecka w dniu wyjazdów dostępna jest  w pkt. III. GODZINY DOWOZU DZIECKA NA CAMP i ODBIORU Z CAMPU, poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta pod nr tel. 22 7370500.

4. W wypadku odbioru dziecka z Campu przez osoby nie będące jego Rodzicami/Opiekunami osoba taka powinna posiadać upoważnienie do odbioru dziecka z Campu podpisane przez Rodziców/Opiekunów (wzór dostępny tutaj: upoważnienie do odbioru dziecka oraz na stronie www.chris.com.pl zakładka dla Rodziców/DOKUMENTY I REGULAMINY).

Upoważnienie takie może być wcześniej przesłane do biura w Piasecznie lub do recepcji Campu.

III. GODZINY DOWOZU DZIECKA NA CAMP i ODBIORU Z CAMPU w pierwszym i ostatnim dniu turnusu.

Dziecko należy
dowieźć na Camp w godz.
Dziecko należy
odebrać z Campu w godz.
Camp Tarda15.00 - 16.009:00-10:00

Camp Zefir

15:00 – 16:30 na turnusy 1, 2, 3, 4
oraz 13:30 – 14:30 na turnus 5
DO GODZINY 11:00
Camp Drawa14.00 -15.00DO GODZINY 10:00
Camp Osada15.00 - 16.00 na turnusy 1, 2, 3, 4
oraz 5 turnus 13:30 – 14:30
DO GODZINY 10:00
Camp Junior14:00-16:00DO GODZINY 10:00
Camp Morski14.00-15.00 i 18.00-22.00DO GODZINY 10:00
Camp Radków13.30-14.308.30-9.00 juniorki 9.00-9.30 młodzież
Camp Serwy14:00-16:00DO GODZINY 13:00
Hel 16.00-17.00 i 21.30-22.00DO GODZINY 10:00
Żagle16:0010:00-10:30
Rowery Polska14:00 - 16:00 DO GODZINY 11:00

ADRESY I TELEFONY KONTAKTOWE - CAMPY/OBOZY

POOBOZOWE ABC ( Wskazówki dotyczące odbierania rzeczy pozostawionych, pobierania faktur, zgłaszania spostrzeżeń)

1. Przechowywanie i zasady zwrotu rzeczy po zakończeniu turnusu:

A. Camp Morski, Hel, Wędrówki Żeglarskie:

wszystkie rzeczy pozostawione na campie takie jak:  sprzęt elektroniczny, nieuszkodzona odzież, buty i inne rzeczy wartościowe wracają  po każdym turnusie pierwszym autokarem do Nadarzyna.

Rzeczy znalezione są do odebrania wyłącznie w Nadarzynie w dniu powrotów autokarów (sobota) do godz. 20:00 oraz niedzielę do godz. 14:00.

Po tym terminie wszystkie rzeczy zostaną przewiezione do placówek wspierających dzieci w trudnej sytuacji życiowej i tym samym nie ma możliwości odebrania ich z Piaseczna.

Nie dotyczy to sprzętu elektronicznego czy portfeli, które będą do odbioru w Piasecznie.

B. Campy Radków, Serwy, Osada, Tarda, Junior, Drawa, Zefir, Wędrówki rowerowe po Polsce (w zależności od zakończenia trasy)

wszystkie rzeczy pozostawione na campie takie jak:  sprzęt elektroniczny, nieuszkodzona odzież, buty i inne rzeczy wartościowe przechowywane są oraz odbierane z Campu. Obsługą maili ze zgłoszeniami zagubionych rzeczy zajmuje się recepcja danego campu.

Rodzic po zgłoszeniu zagubionej rzeczy ma możliwość otrzymania zwrotu pocztą, po uprzednim przelewie na kwotę 20 zł na konto CHRIS Turystyka i Rekreacja – w tytule przelewu rodzic wpisuje imię i nazwisko dziecka oraz informację,  że jest to wpłata na pokrycie przesyłki zwrotnej z pozostawionymi na Campie rzeczami.

Rzeczy znajdują się na Campie do 17.09.2021. Po tym terminie zostaną oddane do domu dziecka.

2. Jak długo po zakończeniu obozu mogę otrzymać fakturę?
Najszybszą ścieżką uzyskania faktury jest  pobranie wersji elektronicznej (bez podpisu) z panelu rezerwacyjnego  on-line przez konto jednego z opiekunów uczestnika.

Taką fakturę można uzyskać od momentu:

- wpłaty zaliczki – otrzymają Państwo dokument wystawiony na dokonaną wpłatę (zaliczkę),

- dopełnienia wszelkich formalności w ciągu trzech miesięcy od zakończenia obozu -  otrzymają Państwo dokument wystawiony na całościowy koszt obozu ( o ile nie pobrali Państwo wcześniej faktury zaliczkowej. Wówczas faktura zostanie wystawiona na dokonaną dopłatę.)

Faktury w wersji standardowej (z podpisem pracownika) są wystawione przez Biuro Obsługi Klienta w

ciągu 90 dni od zakończenia obozu, wyłącznie na Państwa prośby przesłane drogą mailową z informacją uwzględniającą imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko oraz adres nabywcy i ewentualnie adres do wysyłki faktury.
Proces wystawiania i wysyłki pocztowej faktur za pośrednictwem biura ze względu na wiele zgłoszeń w trakcie sezonu może potrwać do dwóch tygodni. Po upływie 90 dni od zakończenia obozu nie ma możliwości uzyskania faktury. Do wystawienia faktury konieczne jest uprzednie dostarczenie karty kwalifikacyjnej i umowy.

3. Jak mogę przekazać swoje wszystkie uwagi dotyczące obozów?
Prosimy o przekazanie wszystkich uwag dotyczących obozów w ankietach przesyłanych do Państwa po zakończeniu obozu lub w formie pisemnej drogą mailową na adres: chris@chris.com.pl.

4. Jak pobrać zdjęcie z fotorelacji?
W celu zapisania zdjęcia w dużej rozdzielczości z wakacyjnych fotorelacji, należy kliknąć na wybraną miniaturkę zdjęcia (jeszcze nie powiększoną) prawym przyciskiem myszy i dla przeglądarki:

Mozilla Firefox oraz Internet Explorer wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako..." (prosimy nie mylić z "Zapisz obrazek jako...", bo wtedy zapiszemy miniaturkę).

Dla wyszukiwarki Chrome prosimy wybrać opcję "Zapisz link jako...".

Ze względu na liczbę publikowanych przez nas w sezonie zdjęć, zdjęcia w większej rozdzielczości nie są dostępne.