Chris
The winner of the contest Certificates
Unia Europejska
Active, ambitious, creative, forever.

Zamów katalog!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CHRIS Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz ul. Kilińskiego 8/2, 05-500 Piaseczno
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie:
Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby oraz
Art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej
3) Prawnie uzasadnionym interesem administratora lub strony trzeciej jest marketing bezpośredni
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do dnia odwołania zgody lub do dnia wniesienia sprzeciwu
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wysłania informacji handlowej