CHRIS Newsletter - aktywnie, ambitnie twórczo - www.chris.com.pl

Newsletter CHRIS nr 25/2016 22.04.2016

Bornholm, Bornholm- słoneczna wyspa!

Nasza baza rowerowa na Bornholmie istnieje już sześć lat. Przez ten czas nasze obozy odwiedziło ponad 1000 osób, z którymi przejechaliśmy dziesiątki tysięcy kilometrów.
Bornholm to nasz mały rowerowy raj, gdzie na dziesięć dni zapominamy o tym, że samochód jest podstawowym środkiem transportu. Na rowerach odwiedzamy wszystkie atrakcje wymienione w programie, a po codzienne zakupy spożywcze jeździmy naszą rowerową ciężarówką, czyli rowerem z przyczepką. Zachęcamy młodzież do tego, aby traktowała rowery nie tylko jako sposób na spędzanie wolnego czasu, ale również jako codzienna alternatywa komunikacyjna.

rowery.jpg

Nie ma chyba lepszego miejsca na świecie niż Dania, aby przekonać się, że bardziej zrównoważony rozwój transportu jest możliwy.
Naszą kadrę staramy się dobierać w taki sposób, aby poza bezpieczeństwem i dobrą atmosferą potrafiła zainspirować do rowerowych dalszych podróży w przyszłości. Dlatego mamy w swoim zespole rowerowe podróżniczki i osoby nieschodzące z roweru przez cały rok.

Ważne jest dla nas, aby uczyć samodzielności: mieszkamy w namiotach, sami sobie przygotowujemy posiłki, naprawiamy nasze rowery, a podczas wycieczek rowerowych uczymy się korzystania z mapy i kompasu. Każda osoba ma okazję sprawdzić się w prowadzeniu grupy rowerowej i właściwym czytaniu map.

Chociaż nasz obóz jest stacjonarny, od zeszłego roku organizujemy dla chętnych dwudniową wycieczkę z noclegiem w wiacie turystycznej dającej namiastkę prawdziwej rowerowej wyprawy.
Dbamy o to, aby w grupach rowerowych panowała przyjazna atmosfera, która każdej osobie zapewnia komfort i wsparcie, jeżeli tylko jest ono potrzebne. Wyprawy rowerowe to dobre miejsce, aby uczyć się współpracy w grupie, co przydaje się w wielu sytuacjach życiowych, nie tylko na wakacjach.
Ale nasz obóz to nie tylko rowery. Podczas zajęć popołudniowych organizujemy gry terenowe, odpoczywamy na plaży i chodzimy na spacery.
Serdecznie zapraszam!
Krzysztof Gutkowski
Kierownik Bazy Rowerowej Bornholm

Edukacja przyrodnicza na Zielonych Szkołach CHRIS

Zielone Szkoły prowadzone są przez firmę CHRIS już od 15 lat. Pierwsze z nich powstały w ośrodku w Serwach. W kolejnych latach sukcesywnie pojawiły się w kolejnych ośrodkach: Tarda, Radków i Kruklanki. Miałem niewątpliwą przyjemność tworzyć pierwszy program przyrodniczy w firmie już w roku 2001. Obejmował on trzy główne działy tematyczne: Jezioro – Las – Ochrona środowiska. Przez wiele lat program ten był w minimalnym stopniu modyfikowany, przez co stał on się – delikatnie mówiąc – wyeksploatowany.
Gdy wróciłem po latach do firmy, moim głównym celem stało się odświeżenie oraz reorganizacja programu przyrodniczego prowadzonego na Zielonych Szkołach. Głównym celem jest lepsze i bardziej naturalne wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat przyrody. Utarty schemat związany z prowadzeniem zajęć na podstawie przewodnictwa i słuchania podczas pieszych wycieczek zostanie zastąpiony pracą projektową. Dzieci i młodzież zostaną maksymalnie zaangażowane w zajęcia przyrodnicze poprzez bardziej bezpośredni w nich udział niż zazwyczaj. Z doświadczenia wiem, że zdecydowana większość szkół nie posiada możliwości związanych z przeprowadzeniem zajęć przyrodniczych w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. W naszych ośrodkach mamy taką możliwość i to ona jest najmocniejszym atutem proponowanych zajęć.
Nowy projekt przyrodniczy w tym roku rozpocznie swoją działalność w Serwach, by w kolejnych latach systematycznie zaistnieć w pozostałych ośrodkach firmy prowadzących Zielone Szkoły. Zajęcia zostały zmodyfikowane i dostosowane do możliwości przyrodniczych poszczególnych ośrodków oraz grup wiekowych dzieci i młodzieży.
Nowy program przyrodniczy składał się będzie z trzech ogólnych działów, które można zdefiniować w następujący sposób: ŚRODOWISKO LEŚNE, ŚRODOWISKO WODNE oraz TERENOZNAWSTWO. Każdy z tych działów jest z założenia działem „do wyboru” przez daną szkołę. Oznacza to, że szkoła będzie mogła wraz z instruktorem prowadzącym zajęcia ustalić plan realizacji wybranego tematu z zakresu programów przyrodniczych. Każdy z powyższych trzech działów posiada rozwinięcia tematyczne, które są możliwe do realizacji w danym ośrodku.
Przykładowo w Serwach w dziale Środowisko leśne możemy spodziewać się następujących tematów: 1) Różnorodność lasów, 2) Znane i nieznane życie drzew, 3) Ptaki naszych lasów, 4) Tropy i ślady zwierząt.
W dziale Środowisko wodne: 1) Mierzymy i badamy nasze jeziora, 2) Życie jezior, bagien i rzek, 3) Ptaki wodne, 4) Płazy i gady.
Natomiast w dziale Terenoznawstwo znajdziemy następujące tematy zajęć: 1) Nawigacja terenowa, 2) Ogień, 3) Woda, 4) Bezpieczne schronienie.

Programy przyrodnicze realizowane na naszych Zielonych Szkołach są z pewnością unikalną ofertą kierowaną do dzieci i młodzieży. Poza wykwalifikowaną kadrą oraz sprzętem niezbędnym do realizacji zajęć oferujemy szkołom przede wszystkim bezpieczeństwo oraz profesjonalizm wykonanych zadań. Proponowane typy zajęć przyrodniczych charakteryzują się minimalnym stopniem inwazyjności (wpływem na organizmy żywe i środowisko naturalne).
Zapraszam do obejrzenia wywiadu z Krzysztofem Alchimowiczem - właścicielem firmy CHRIS, dotyczącego naszej wizji realizacji programów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży:
https://youtu.be/Ak0nyoHV2Ck

Michał Skierczyński
Koordynator Programów Przyrodniczych

Bezpieczeczne zajęcia na Campach CHRIS

z Adamem Wilkiem - kierownikiem Zielonych Szkół na Campie Junior oraz koordynatorem programów sportowych i edukacyjnych rozmawiała Agnieszka Kazimierczak

Agnieszka Kazimierczak: Adamie, w jaki sposób nasza kadra instruktorska przygotowywana jest na przyjęcie dzieci?
Adam Wilk: Instruktorzy pracujący w firmie CHRIS to osoby, które z uśmiechem i zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę wszystkim uczestnikom. Wszyscy wychowawcy oraz instruktorzy biorą udział w obowiązkowym przedsezonowym szkoleniu prowadzonym przez naszą kadrę kierowniczą.
Podczas kilku dni zajęć uczestnicy szkolenia poznają m.in. takie zagadnienia, jak: misja firmy, idea campów, organizacja, procedury i regulaminy obowiązujące podczas zajęć i poza nimi, specyfikacja pracy z dziećmi w różnym wieku, infrastruktura ośrodków i tereny wokół nich, szczegółowe plany dnia i obowiązki wychowawcy.
W części praktycznej, poza metodyką prowadzenia zajęć, są szkoleni z zakresu bezpieczeństwa, BHP, zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym, ale także ze sposobami postępowania w razie ich wystąpienia. Przeprowadzane są również próbne alarmy pożarowe.
A.K.: Wielu rodziców obawia się uczestnictwa dziecka w zajęciach wodnych – jakie zabezpieczenia stosujemy?
A.W.: Już od pierwszej chwili na campie dokładamy wszelkich starań, aby dzieci miały zagwarantowany maksymalny poziom bezpieczeństwa. Pod okiem ratownika WOPR i wychowawców, na miejscach wyznaczonych do kąpieli, jest przeprowadzany test pływacki, który pozwala nam poznać umiejętności każdego z uczestników. Przed wyjściem na zajęcia wodne z każdą grupą są omawiane szczegółowo zasady bezpieczeństwa, uczestnicy mają na sobie kamizelki asekuracyjne (każdorazowo sprawdzane przez instruktora), a nad bezpieczeństwem dzieci czuwa dodatkowo ratownik na motorówce.
Warto również wspomnieć o całej infrastrukturze pozwalającej na bezpieczne prowadzenie zajęć: profesjonalny i atestowany sprzęt do uprawnia rekreacji i sportu na wodzie, zabezpieczenia w postaci kamizelek asekuracyjnych, kół ratunkowych i rzutek ratowniczych, miejsca kąpieli strzeżone przez ratowników WOPR oraz w przypadku dużych ośrodków – dodatkowy ratownik na motorówce patrolujący cały akwen.
Również standardy prowadzenia zajęć są układane pod kątem maksymalizacji bezpieczeństwa, a każde niebezpieczne zachowania są omawiane przez instruktora.

serwy_park_2.jpg

A.K.: A w jaki sposób dzieci ćwiczą na ściankach wspinaczkowych?
A.W.: Każde zajęcia prowadzone na ściankach wspinaczkowych i parkach linowych rozpoczynają się od zapoznania dzieci z regulaminem obiektu oraz sprawdzenia przez instruktorów ubioru podopiecznych.
Po omówieniu zasad panujących podczas zajęć uczestnicy biorą udział w rozgrzewce oraz zapoznają się z podstawowymi technikami i sposobami wspinania czy też pokonywania przeszkód.
Podczas wspinaczki uczestnik ma na sobie profesjonalną uprząż oraz kask i jest asekurowany metodą „na wędkę” przez instruktora. Jeden instruktor w danej chwili asekuruje tylko jednego uczestnika, w związku z czym poświęca mu 100% uwagi, podpowiada, co należy zrobić, a także pomaga pokonywać przeszkody i własne słabości.
Ścianki wspinaczkowe i parki linowe są przed każdym sezonem atestowane i serwisowane przez profesjonalne firmy, a instruktorzy prowadzący zajęcia to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
A.K.: Dzieci rzadko wychodzą poza camp – ale w programach kilku campów pojawiają się wycieczki rowerowe. Jak w tym przypadku zabezpieczamy naszych uczestników?
A.W.: Przed każdą wycieczką rowerową uczestnicy zapoznają się z zasadami panującymi na zajęciach, są omawiane trasy i sposoby zachowania się w różnych sytuacjach. Każdy rower jest indywidualnie dopasowywany do dziecka oraz sprawdzany pod kątem technicznym przez instruktora i obsługę ośrodka. Każde dziecko ma na głowie zapięty kask. Uczestnicy są zapoznawani z zasadami działania różnych elementów, takich jak przerzutki, hamulce, a ich umiejętności są weryfikowane jeszcze przed opuszczeniem ośrodka. Ustalane są również sygnały i sposoby poruszania się – jazda w kolumnie, jazda w szyku wolnym, jazda gęsiego, sygnał STOP itp.
Przez cały czas trwania zajęć na początku i na końcu grupy jadą instruktorzy, którzy dbają o bezpieczeństwo i mają w zasięgu wzroku wszystkich uczestników. Mają też przy sobie apteczkę pierwszej pomocy.
Dzięki umiejscowieniu naszych ośrodków w lasach, z dala od aglomeracji miejskich, programy wycieczek są ustalane tak, aby przebiegały daleko od dróg asfaltowych – wykorzystujemy drogi leśne i polne, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne. W razie konieczności wszelkie odcinki dróg publicznych są pokonywane z zachowaniem najwyższej ostrożności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i naszymi wewnętrznymi procedurami.
A.K.: Dziękuję za rozmowę.

Nowe rowery jadą na Bornholm!

Czy wiecie ile Dania ma wysp? 443!
My już od siedmiu lat jesteśmy na jednej z nich przez całe wakacje - mowa oczywiście o naszej Bazie Rowerowej na Bornholmie. Niedawno zakupiliśmy 50 nowych rowerów Merida z czego połowa zasili właśnie obóz "Rowerem po Bornholmie". Rowery gotowe do transportu!

IMG_1621.JPG

IMG_1616.JPG

Bornholm_1.jpg

Przedsezonowe szkolenie dla Kadry Kierowniczej CHRIS Tarda 2016

W dniach od 7 do 10 kwietnia uczestniczyliśmy w intensywnym szkoleniu przedsezonowym, przygotowującym nas do pracy w nadchodzącym sezonie wiosna i lato 2016.
Podobnie jak w roku ubiegłym, postawiliśmy na tworzenie zespołów campowych składających się z osób odpowiedzialnych za różne obszary działania Campu. W skład każdego zespołu weszli kierownicy campu, ośrodka, pracownicy biurowi oraz kierownicy grup wiekowych i obozów.
Szkolenie otworzył blok przeznaczony dla wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie i realizację programów Zielonych Szkół. Kierownik Działu Zielonych Szkół – Marcin Lasota otworzył szkolenie przygotowujące do jak najlepszej realizacji oferty dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli podczas najbliższych trzech miesięcy. Każdy z kierowników przygotował prezentację dotyczącą jednego z kluczowych obszarów. W tym roku omawialiśmy głównie metody wprowadzenia podwyższonych standardów bezpieczeństwa na Zielonych Szkołach CHRIS . Wiosną oczekujemy bowiem na przyjazd ponad 150 szkół.
Dzień drugi – piątek - to bardzo ważne zajęcia dotyczące jakości w kontekście realizacji misji naszej firmy. Ten blok poprowadził Właściciel firmy CHRIS – pan Krzysztof Alchimowicz. Odbiorcami treści byli wszyscy kierownicy Campów CHRIS, pracownicy biura i ośrodków. Kolejno po tych zajęciach, pochłonęły nas aspekty bezpieczeństwa na campach oraz zarządzanie jakością w formie warsztatowej. Warsztaty poprowadził Paweł Błażowski – kierownik programowy firmy CHRIS.
W piątek wieczorem dołączyli do nas kierownicy grup wiekowych oraz obozów, których już latem spotkacie na naszych campach. Omawialiśmy tematykę potrzeb dzieci w zależności od wieku metrykalnego, a także przećwiczyliśmy kluczowe elementy komunikacji. Tę część szkolenia poprowadzili kierownicy campów najdłużej związani z firmą, którzy jako trenerzy i instruktorzy z chęcią i zaangażowaniem dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.
Niedziela to kontynuacja warsztatów sobotnich, a przede wszystkim świetna prelekcja naszego kierownika projektów przyrodniczych – Michała Skierczyńskiego. Czy ktoś z nas wcześniej wiedział, że na terenie Campu Serwy występuje aż sześć gatunków storczyka?

Było bardzo intensywnie i twórczo. Okazuje się, że wszyscy już bardzo tęsknimy do campowej atmosfery.....
Wnioski wypracowane podczas szkolenia będą wykorzystane w naszej pracy już od najbliższych tygodni.
Cieszy nas także zawsze forma spotkania – cały rok pracujemy podzieleni na grupy – czy to na campach czy w biurze. Ten jeden raz w roku mamy okazję pracować, przebywając wspólnie pod jednym dachem jak zawsze gościnnego Campu Tarda.

szkolenie1.jpg

szkolenie2.jpg

szkolenie3.jpg

szkol_4.jpg

Newsletter został wysłany do osób, które zgłosiły chęć jego otrzymywania zaznaczając tę opcję w panelu rezerwacyjnym on-line na stronie www.chris.com.pl. Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać tego typu wiadomości, prosimy kliknąć tutaj.

Wszelkie uwagi oraz propozycje tematów do newslettera prosimy zgłaszać mailowo: newsletter@chris.com.pl

CHRIS - obozy młodzieżowe, obozy dla dzieci, zielone szkoły.