Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.:

„Kompleksowa modernizacja energetyczna Campu Junior w Kruklankach”

 

Umowa nr: UDA-RPWM.04.02.00-28-0029/16-00 z dnia 23.09.2016 r.

 

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku Campu Junior w Kruklankach w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji i wykorzystania OZE. Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną dla budynku o 88,58% rocznie oraz pozwoli zredukować poziom ponoszonych rocznych kosztów energii o 73.622,35 [zł/rok].

Przedsięwzięcie o wartości brutto 1.197.350,78 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 827.437,53 PLN.

Projekt  jest  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.