Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Unia Europejska
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

adres biura:

CHRIS Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz

Kilińskiego 8/2, 05-500 Piaseczno

tel. + 48 22 737 05 00

fax + 48 22 737 05 01

fax + 48 22 205 09 13

chris@chris.com.pl

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Informujemy Państwa, że w dniach wyjazdowych (w godzinach 06.00 - 16.00) i dniach powrotnych (w godzinach 13.30 -20.00), dostępny będzie dla Państwa nasz alarmowy numer telefonu:
509 942 232. Prosimy o kontakt jedynie w sprawach pilnych dotyczących bieżących wyjazdów/powrotów.

Dane do przelewów:
CHRIS Turystyka i Rekreacja
Kilińskiego 8/2, 05-500 Piaseczno
PEKAO S.A 77 1240 6250 1111 0000 4590 9104
ul.Grzybowska 53/57, 00-0950 Warszawa

Dane dla przelewów wykonywanych z zagranicy:
CHRIS Turystyka i Rekreacja
Kilińskiego 8/2, 05-500 Piaseczno
PEKAO S.A. 77 1240 6250 1111 0000 4590 9104
ul.Grzybowska 53/57, 00-0950 Warszawa
IBAN: PL SWIFT/BIC CODE: PKO PPL PW

NIP: 123-003-97-33

szybki kontakt:

Napisz do nas!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CHRIS Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz ul. Kilińskiego 8/2, 05-500 Piaseczno
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu administrowania serwisem, utrzymaniem kontaktu z użytkownikami na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 dalej "RODO"
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi serwisu
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi