Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

Bezpośrednio

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
chris@chris.com.pl

DZIAŁ TWORZENIA PROGRAMÓW
pawel.blazowski@chris.com.pl

DZIAŁ HR
rekrutacja@chris.com.pl - dla osób ubiegających się o stanowisko: instruktora/wychowawcy/ opieki medycznej

kadra@chris.com.pl - dla osób kontaktujących się w sprawie zaświadczeń, referencji i innych spraw organizacyjnych

DZIAŁ ZIELONYCH SZKÓŁ
zieloneszkoly@chris.com.pl

PR & CSR
pawel.kucharski@chris.com.pl

MARKETING I GRAFIKA
pawel.kucharski@chris.com.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
ksiegowosc@chris.com.pl

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CHRIS Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz ul. Kilińskiego 8/2, 05-500 Piaseczno
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie:
Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą okres 5 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.