Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Unia Europejska
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

Certyfikaty

Zarządzania Jakością oraz członkowskie:

Teraz Polska - od 2013r.

ICF - od 2012r.

Polska Izba Turystyki - od 2021


ISO 9001: od 2008r.
Nr certyfikatu:DAS 62523374/3/Q Rev: 001

Licencje

Koncesja Wojewody Mazowieckiego nr 0008 wydawana organizatorom i pośrednikom imprez turystycznych i pośrednikom turystyki, zaświadczenie Marszałka Województwa o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki oraz gwarancja ubezpieczeniowa:

Licencja narciarska

Bezpieczny Obiekt Higienicznie

 

 

Bezpieczny Park Linowy