Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

Młoda Kadra - Leader in training

PO KLASIE 1 LO

Dla kogo?

W sezonie Lato 2020 zapraszamy młodzież, która ukończyła I klasę LO i starszych, do udziału w projektach poszerzających kompetencje, wiedzę i różnorodne umiejętności potrzebne w nauce i przyszłej pracy zawodowej.

Program:

Obozy dla Młodej Kadry – leader in training mają w naszej firmie już ponad 12-letnią tradycję. Program ten to dużo więcej niż kurs przygotowujący do pracy na campie w charakterze „młodej kadry”. To dwa tygodnie intensywnego treningu opierającego się na zajęciach praktycznych i teoretycznych, które przeplatane będą zajęciami uzupełniającymi. Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko uczyć się pracy w zespole np. nad projektem imprezy dla ponad stu osób, ale też zarządzania zespołem, koordynowania jego pracy, umiejętnego delegowania zadań, umiejętnej komunikacji, czyli zarówno przekazu, jak i odbioru, zwracania uwagi w taki sposób, aby nie zgasić zapału do działania, motywowania, rozwiązywania konfliktów oraz organizowania czasu i harmonogramu pracy. Ponadto jest to program przede wszystkim dla tych, którzy chcą nauczyć się pracy z dziećmi – od opieki wychowawczej po prowadzenie różnorodnych zajęć nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce, wcielając się w rolę wychowawcy bądź instruktora. Kluczem jest przełożenie wiedzy na działanie.

PROGRAM OBEJMUJE
zajęcia teoretyczne – model idealnego instruktora/wychowawcy, zasady pracy z dziećmi oraz dostosowanie metodyki prowadzenia zajęć do wieku rozwojowego uczestników, rola i znaczenie zajęć integracyjnych, sztuka dobrej organizacji gier i zabaw terenowych, autorytet formalny a nieformalny – jego budowanie i rola, mediacja w konflikcie, jak słuchać i jak zadawać pytania, jak udzielić reprymendy, a jak skomplementować, jak skutecznie dać informację zwrotną, jak zorganizować imprezę, by była atrakcyjna, jak ułożyć grafik zajęć, jak delegować zadania i koordynować pracę zespołu. Powyższe wyszczególnienia obejmują tylko tematy główne. Dodatkowe elementy zostaną wprowadzone w zależności od tempa pracy grupy i mogą się między turnusami trochę różnić.

zajęcia praktyczne – wszystkie powyższe elementy będą ćwiczone podczas zajęć praktycznych, gdzie uczestnicy programu będą mogli pod okiem instruktorów zaplanować i poprowadzić fragmenty zajęć oraz całe przygotowane przez siebie imprezy dla campowiczow i kadry, np. zaplanować i przeprowadzić grę terenową lub turniej. Każdy będzie mógł doświadczyć, pracy wychowawcy, przeprowadzić wieczorne czytanie książek, poprowadzić gry integracyjne czy w końcu pomóc tym najmłodszym w chwilach słabości i tęsknoty. Przy realizacji zajęć praktycznych bardzo duży nacisk kładziemy na pracę zespołową i umiejętność współdziałania w grupie. Zajęcia praktyczne będą omówione i wspólnie przeanalizowane, aby nanieść nieodzowne korekty.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikaty dokumentujące ukończenie tego kursu. Ci, którzy uzyskają najlepsze oceny, otrzymają oferty pracy w charakterze Młodej Kadry na naszych campach.

Zajęcia uzupełniające:
- zajęcia na kajakach BB i turystycznych, canoe, zajęcia na torze łuczniczym oraz gry drużynowe i zabawy rekreacyjne. Dla znających podstawy:
- żeglarstwo i windsurfing.

Zajęcia ogólnocampowe: to współorganizacja i pomoc w organizowaniu zajęć dla młodszych uczestników: gry terenowe i fabularne, zabawy drużynowe, ogniska, konkursy karaoke i dyskoteki.

Terminarz:

w cenie:

Zakwaterowanie:
Na Campie Junior uczestnicy będą zakwaterowani w 3-4 osobowych namiotach.

Wyżywienie:
3 posiłki dziennie w formie szwedzkiego stołu, podwieczorek, „podkarmiaczka”, ogólnodostępna woda lub herbata.

Cena obozów Młoda Kadra jest ceną stałą, kompleksową i obejmuje:
• pełną realizację programu łączącego wszystkie zajęcia tematyczne, zajęcia uzupełniające i ogólnocampowe,
• sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia programów,
• 13 noclegów na turnusach 1-4
• zakwaterowanie w namiotach 3-4 osobowych,
• przejazd autokarem na trasie Nadarzyn – Kruklanki – Nadarzyn,
• pełne wyżywienie zgodnie z ofertą,
• całodobową opiekę wychowawców i instruktorów,
• opiekę medyczną,
• ubezpieczenie NNW.

UWAGA: Zalecamy zakup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy u dowolnego ubezpieczyciela.