Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Unia Europejska
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

Młoda Kadra - Leader in training

16 - 19 lat

Dla kogo?

Młodzież w wieku  16-19 lat (2005-2002). Zapraszamy tych, którzy poważnie myślą o rozwijaniu swoich kompetencji, poszerzaniu wiedzy i różnorodnych umiejętności potrzebnych nie tylko w pracy na campie, ale również na uczelni lub w szkole, w życiu zawodowym, wśród znajomych, a nawet rodzinnym domu. Program powstał szczególnie z myślą o tych, którzy w przyszłości chcą pracować w roli instruktorów lub wychowawców. Jednakże ukończenie projektu to szansa nie tylko na zdobycie zatrudnienia i budowanie swojego przeszłego CV, ale przede wszystkim jest to szansa na napełnienie plecaka bagażem unikalnych życiowych umiejętności.

Terminarz:

Program:

Obozy dla Młodej Kadry – leader in training mają w naszej firmie już ponad 14-letnią tradycję. Program ten to dużo więcej niż kurs przygotowujący do pracy na campie w charakterze „młodej kadry”. To dwa tygodnie intensywnego treningu opierającego się na zajęciach praktycznych i teoretycznych, które przeplatane będą zajęciami uzupełniającymi. Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko uczyć się pracy w zespole np. nad projektem imprezy dla ponad stu osób, ale też zarządzania zespołem, koordynowania jego pracy, umiejętnego delegowania zadań, umiejętnej komunikacji, czyli zarówno przekazu, jak i odbioru, zwracania uwagi w taki sposób, aby nie zgasić zapału do działania, motywowania, rozwiązywania konfliktów oraz organizowania czasu i harmonogramu pracy. Ponadto jest to program przede wszystkim dla tych, którzy chcą nauczyć się pracy z dziećmi – od opieki wychowawczej po prowadzenie różnorodnych zajęć nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce, wcielając się w rolę wychowawcy bądź instruktora. Kluczem jest przełożenie wiedzy na działanie.

PROGRAM OBEJMUJE
• zajęcia teoretyczne
– model idealnego instruktora/wychowawcy, zasady pracy z dziećmi oraz dostosowanie metodyki prowadzenia zajęć do wieku rozwojowego uczestników, rola i znaczenie zajęć integracyjnych, sztuka dobrej organizacji gier i zabaw terenowych, autorytet formalny a nieformalny – jego budowanie i rola, mediacja w konflikcie, jak słuchać i jak zadawać pytania, jak udzielić reprymendy, a jak skomplementować, jak skutecznie dać informację zwrotną, jak zorganizować imprezę, by była atrakcyjna, jak ułożyć grafik zajęć, jak delegować zadania i koordynować pracę zespołu. Powyższe wyszczególnienia obejmują tylko tematy główne. Dodatkowe elementy zostaną wprowadzone w zależności od tempa pracy grupy i mogą się między turnusami trochę różnić.

zajęcia praktyczne – wszystkie powyższe elementy będą ćwiczone podczas zajęć praktycznych, gdzie uczestnicy programu będą mogli pod okiem instruktorów zaplanować i poprowadzić fragmenty zajęć oraz całe przygotowane przez siebie imprezy dla campowiczow i kadry, np. zaplanować i przeprowadzić grę terenową lub turniej. Każdy będzie mógł doświadczyć, pracy wychowawcy, przeprowadzić wieczorne czytanie książek, poprowadzić gry integracyjne czy w końcu pomóc tym najmłodszym w chwilach słabości i tęsknoty. Przy realizacji zajęć praktycznych bardzo duży nacisk kładziemy na pracę zespołową i umiejętność współdziałania w grupie. Zajęcia praktyczne będą omówione i wspólnie przeanalizowane, aby nanieść nieodzowne korekty.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikaty dokumentujące ukończenie tego kursu. Ci, którzy uzyskają najlepsze oceny, otrzymają oferty pracy w charakterze Młodej Kadry na naszych campach.

Zajęcia uzupełniające:
- zajęcia na kajakach BB i turystycznych, canoe, zajęcia na torze łuczniczym oraz gry drużynowe i zabawy rekreacyjne. Dla znających podstawy:
- żeglarstwo i windsurfing.

Zajęcia ogólnocampowe: to współorganizacja i pomoc w organizowaniu zajęć dla młodszych uczestników: gry terenowe i fabularne, zabawy drużynowe, ogniska, konkursy karaoke i dyskoteki.

w cenie:

Zakwaterowanie:
Na Campie Junior uczestnicy będą zakwaterowani w 3-4 osobowych namiotach.

Cena obozów na Campie Junior jest kompleksowa i obejmuje:
• pełną realizację programu łączącego wszystkie zajęcia tematyczne, zajęcia uzupełniające, zajęcia na odznaki oraz gry i zabawy wieczorne;
• sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia programów;
• zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym w domkach lub pokojach z łazienkami;
• 13 noclegów na turnusach I-IV;
• przejazd autokarem na trasie Nadarzyn – Kruklanki – Nadarzyn;
• pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie w formie szwedzkiego stołu, „podkarmiaczka”, herbata lub woda dostępna cały dzień oraz suchy prowiant na drogę powrotną);
• całodobową opiekę wychowawców i instruktorów;
• opiekę medyczną;
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 10 000 zł.

UWAGA: Zalecamy zakup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy u dowolnego ubezpieczyciela.