Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

Wioska Językowa

PO KLASE III–V SP

Dla kogo?

Dziewczynki i chłopcy po klasach III – V szkoły podstawowej. Obóz polecany dzieciom, które znajdują w poznawaniu języka angielskiego radość i przygodę. Trzeba jednak pamiętać, że efektywna nauka musi być poparta chęciami i zaangażowaniem.

Program:

„Are you ready to learn?” – jeśli tak, to lepiej nie można było wybrać. Łącząc przyjemne z pożytecznym, dzieląc czas między naukę a aktywną zabawę, czyli zajęcia w wodzie oraz na boisku, każdy ma szansę na ciekawe wakacje z językiem angielskim. Wioska Językowa prowadzona przez przygotowanych do pracy z dziećmi lektorów to intensywny program nauczania języka angielskiego, który łączy zabawową i przyjazną formę nauki z dużą porcją sportów letnich. Przez samych uczestników określony w ankietach jako bardzo dobra forma połączenia zajęć językowych z zajęciami sportowymi i wakacyjną przygodą w gronie rówieśników. Zajęcia językowe odbywają się na różnych poziomach zaawansowania – o tym, w której grupie znajdzie się każdy z uczestników, decyduje wstępny test, a w wypadku najmłodszych – rozmowa kwalifikacyjna.

Program obejmuje
Zajęcia tematyczne (codziennie 4 x 45 minut języka angielskiego) – zajęcia odbywają się w maksymalnie 10-osobowych grupach (staramy się, aby grupy nie były większe niż 8-osobowe), dostosowanych do wieku i umiejętności. Doskonalone są: mówienie, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie i pisanie. Celem programu jest zmniejszenie barier w posługiwaniu się językiem angielskim. Jest to możliwe dzięki efektywnym metodom szkoleniowym opartym na zabawie i praktycznych ćwiczeniach. Na zakończenie odbywa się English Village Show – impreza w całości w języku angielskim.

Zajęcia uzupełniające (codziennie 2 x 1,5 godziny) – zajęcia z kajaków BB, sportowych i turystycznych, wioślarstwo, canoe, wycieczki rowerowe, zajęcia na ściance wspinaczkowej, w parku linowym, na torze łuczniczym oraz gry i zabawy rekreacyjne.

Zajęcia ogólnocampowe: to czas wspólnej zabawy dla dzieci ze wszystkich obozów na campie w danej grupie wiekowej. Są to: turnieje gier zespołowych, bieg terenowy Kormo-Run, ognisko, dyskoteka, całodzienny rajd przygodowy, nocna gra terenowa, festyn, Igrzyska Serwiańskie oraz zawody w triathlonie, kajakarstwie, łucznictwie i pływaniu.

Do zdobycia odznaka: łucznicza, wioślarska, pływacka, wspinaczkowa.

UWAGA 5 turnus: Układając program obozów na tym krótszym ośmiodniowym turnusie zdecydowaliśmy się położyć mocny akcent na intensywną realizację zajęć tematycznych – tych które stanowią część główną w programie każdego obozu kosztem części zajęć uzupełniających i dodatkowych.

Zajęcia na odznaki: ze względu na krótszy czas trwania turnusu piątego i braku możliwości solidnego przygotowania campowiczów do egzaminu końcowego na tym turnusie program zajęć na odznaki zostanie ograniczony do odznak wewnątrzobozowych czyli tenisowej, żeglarskiej, windsurfingowej oraz piłkarskiej. Ze względu na krótszy czas trwania turnusu nie odbędą się również zawody na Najlepszego z Najlepszych. Zajęcia Ogólnocampowe: turniej gier zespołowych, ognisko, dyskoteka, nocna gra terenowa, festyn, Igrzyska Serwiańskie.

Terminarz:

w cenie:

Zakwaterowanie: domki 5-9-osobowe z łazienkami, wyposażone w łóżka pojedyncze i piętrowe.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie szwedzkiego stołu, podwieczorek, „podkarmiaczka”, ogólnodostępna woda lub herbata.

Cena obozów na Campie Serwy jest kompleksowa i obejmuje:
• pełną realizację programu łączącego wszystkie zajęcia tematyczne, zajęcia uzupełniające, zajęcia na odznaki oraz gry i zabawy wieczorne,
• sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia programów (z wyjątkiem rakiet tenisowych na obozie tenisowym i śpiworów na obozie Wyprawa),
• zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym w pokojach z łazienkami lub umywalkami lub w domkach z węzłem sanitarnym (zależnie od typu obozu),
• 13 noclegów w turnusach 1-4, 7 noclegów na turnusie 5
• przejazd autokarem na trasie Nadarzyn – Serwy – Nadarzyn
• pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie w formie szwedzkiego stołu, podwieczorek, „podkarmiaczka”, herbata lub woda dostępne cały dzień oraz suchy prowiant na drogę powrotną),
• całodobową opiekę wychowawców i instruktorów,
• opiekę medyczną,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 10 000 zł.

UWAGA: Zalecamy zakup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy u dowolnego ubezpieczyciela.