Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

Camp Serwy

Program Przyrodniczy

Program:Programowi przyrodniczemu na Serwach
przyświeca cel, jakim jest zaszczepienie wśród dzieci wrażliwości na otaczającą je na każdym kroku przyrodę. Zmiany pogody, cykliczność pór roku, uprawianie sportów i turystyki w naturalnym środowisku – z tymi wszystkimi elementami ma do czynienia każdy młody człowiek. Wczesna edukacja przyrodnicza pozwoli poznać środowisko naturalne i zrozumieć, jak ważnym jest elementem życia, nabrać do niego należytego szacunku, obudzić w sobie chęci aktywnego przebywania w nim i poznać sposoby jego ochrony. Program przyrodniczy Zielonych Szkół CHRIS jest dostępny zarówno dla najmłodszych uczestników,  jak i prawie dorosłej młodzieży licealnej. Tematyka i poziom przekazywanej wiedzy jest dostosowany do wieku uczestników. Atutem edukacji ekologicznej w Serwach jest położenie ośrodka w samym sercu Puszczy Augustowskiej. Bezpośredni dostęp do jeziora oraz lasu pozwala wiosną podglądać budzącą się do życia przyrodę. Program przyrodniczy realizujemy w czasie trzech bloków zajęciowych:

  • Pierwszy to flora i fauna jeziora Serwy. Uczestnicy poznają budowę jeziora, jego strefy, cykle życia, a także podglądają niektóre organizmy zamieszkujące zarówno toń jeziora jak i jego powierzchnię. Zajęcia zakończą się w naszym laboratorium, gdzie przy pomocy stereoskopów uczniowie z bliska przyjrzą się zebranym okazom.
  • Drugim blokiem zajęć przyrodniczych jest wyprawa do lasu, gdzie młodzi odkrywcy poznają strukturę i funkcje lasu a także  jego mieszkańców. Stworzona na potrzeby programu ścieżka edukacyjna pozwoli zgłębić niektóre z tajników puszczy, a także jej wpływ na życie człowieka.
  • Trzecim i ostatnim elementem są  zajęcia z ekologii. Tu uczestnicy dowiedzą się, jak segregować odpady, jak kosztowne dla środowiska jest wytworzenie energii elektrycznej potrzebnej do życia i jak łatwo zanieczyścić wodę, a jak trudną ją uzdatnić do spożycia.


Uzupełnieniem zajęć przyrodniczych są zajęcia sportowe nierozerwalnie związane z naturalnym i czystym środowiskiem: kajaki, rowery, łodzie wiosłowe, gry terenowe, wspinaczka, łucznictwo, małpi gaj, gry zespołowe. Odbywają się one na przemian z zajęciami przyrodniczymi. Udział w zajęciach sportowych ma na celu nauczenie umiejętnej i bezpiecznej zabawy, jaką są proponowane przez nas zajęcia sportowe, a także zarażanie młodych pasją i chęcią spędzania wolnego czasu w naturalnym środowisku przyrodniczym. Na koniec dnia po kolacji nie zabraknie zajęć integrujących uczestników jak ogniska, dyskoteki, turnieje gier, karaoke czy gry terenowe.

Terminarz: