Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

Camp Serwy

Program Bezpieczna Woda

Program:Proponując program Bezpieczna Woda, mamy na względzie edukację młodzieży pod kątem odpowiedzialnego zachowywania się na wodzie, a także uświadomienie uczestnikom, jak należy prawidłowo reagować w chwili zagrożenia. Dużą wagę przykładamy do przewidywania i zapobiegania skutkom niebezpiecznych zdarzeń. Poza zasadami bezpieczeństwa, które powinien przyswoić sobie każdy uczestnik, program obejmuje szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia składają się z dwóch bloków:

  • Pierwszym z nich są podstawy ratownictwa wodnego. Uczestnicy programu zapoznają się z obowiązującymi w Polsce przepisami, strukturą i zadaniami WOPR, a także w praktyce poznają zasady pomocy poszkodowanym na wodzie. „Na sucho” pokażemy, jak nieodpowiedzialne jest wchodzenie zimą na zamarznięte zbiorniki wodne i jak próbować pomóc osobom, pod którymi załamał się lód.
  • Drugi blok to zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pokażemy, na czym polega pomoc poszkodowanemu, jak zabezpieczyć miejsce wypadku i jak prawidłowo wezwać odpowiednie służby. Nauczymy zasad obowiązujących przy opatrywaniu ran oraz resuscytacji. Wierzymy, że szkoląc młodych ludzi i ucząc ich odpowiedzialnego i świadomego zachowania się w sytuacji, kiedy ktoś wymaga pomocy, możemy przyczynić się do ratowania życia.


Uzupełnieniem szkolenia z pierwszej pomocy są zajęcia sportowe: kajaki, rowery, łodzie wiosłowe, gry terenowe, wspinaczka, łucznictwo, małpi gaj, gry zespołowe. Udział w zajęciach sportowych ma nauczyć młodych ludzi bezpiecznej zabawy, a także zarazić ich chęcią spędzania wolnego czasu w na łonie przyrody.

Na koniec dnia po kolacji nie zabraknie zajęć integrujących uczestników jak: ogniska, dyskoteki, turnieje gier, karaoke czy gry terenowe.

Terminarz: