Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

Camp Serwy

Program Żeglarski

Program:Tym, którzy chcą poznać smak żeglarstwa i zdobyć podstawową wiedzę zarówno praktyczną jak i teoretyczną, polecamy program żeglarski na jeziorze Serwy. To cykl zajęć z żeglarstwa, na których młodzież szkół ponadpodstawowych ma możliwość poznania tej pięknej i wymagającej dyscypliny sportu.

  • Na zajęciach praktycznych uczestnicy poznają prawidłowe nazewnictwo i budowę jachtu, nauczą się taklowania jachtu, wiązania i używania węzłów żeglarskich, zasad manewrowania jachtem żaglowym, zwrotów, pracy sterem i żaglami oraz wykonania podstawowych manewrów jachtem żaglowym. Zajęcia z instruktorem obejmują dwa trzygodzinne bloki w ciągu dnia i prowadzone są na jachtach żaglowych typu „Omega”. Obowiązkowym uzupełnieniem zajęć praktycznych są zajęcia teoretyczne, na których podejmiemy zagadnienia związane z meteorologią, ratownictwem, teorią żeglowania oraz przepisami regulującymi zasady poruszania się jachtem.


Zajęcia z żeglarstwa pozwolą uczestnikom zdobyć podstawowe umiejętności z tego zakresu, a także posmakować przygody, jaką jest ten piękny sport. Być może nasze zajęcia zaszczepią w młodych ludziach pasję i chęć doskonalenia się w tej dziedzinie. Potencjał żeglarstwa jest w końcu bardzo duży – od żeglarstwa rekreacyjnego, które pozwala na aktywną turystykę krajoznawczą, poprzez sportowe – gdzie istotą są regaty sportowe, po pływanie po wielkich morskich akwenach. Mamy nadzieję, że udział w żeglarskiej Zielonej Szkole CHRIS wskaże uczestnikom nowe ścieżki rozwoju osobistego i będzie zalążkiem do kształtowania hartu ducha i odpowiedzialności. Być może będzie to zachęta, by w szkole lub klasie stworzyć wodniacką drużynę i w przyszłości, po odbyciu szkolenia żeglarskiego, zdobyć odpowiednie uprawnienia PZŻ pozwalające samodzielnie prowadzić jacht żaglowy.

Uzupełnieniem szkolenia z żeglarstwa są inne zajęcia sportowe: kajaki, rowery, łodzie wiosłowe, gry terenowe, wspinaczka, łucznictwo, małpi gaj, gry zespołowe. Udział w zajęciach sportowych ma nauczyć młodych ludzi bezpiecznej zabawy, a także zarazić ich chęcią spędzania wolnego czasu
w na łonie przyrody.

Nie zabraknie również zajęć integrujących uczestników: jak ogniska, dyskoteki, turnieje gier, karaoke czy gry terenowe.

Terminarz: