Zielona szkoła - CHRIS
Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Unia Europejska
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

Oferta

Zielone Szkoły:

CZYM SĄ ZIELONE SZKOŁY?

    Całe nasze zaangażowanie i entuzjazm skupiamy na tworzeniu ciekawych i bezpiecznych programów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży. Wierzymy, że satysfakcję i zadowolenie można czerpać tylko z rzeczy, które zdobywa się własnym wysiłkiem i dlatego programy organizowanych Zielonych Szkół CHRIS jak i szkolnych wyjazdów integracyjnych są wypełnione zadaniami ambitnymi, ale dostosowanymi do wieku i poziomu uczestników. Naszym celem jest przekazanie dzieciom umiejętności, które zostaną z nimi na całe życie, czyniąc je bogatszym i ciekawszym. Wierzymy, że w przeciwieństwie do rzeczy materialnych, zdobyta własnym wysiłkiem wiedza i zawarte przyjaźnie to wartości, których żadne koleje losu nie będą im w stanie odebrać.

Zielone Szkoły organizujemy od ponad 15 lat, a beneficjentami naszych programów są zarówno placówki szkolne jak i pojedyncze klasy. Dzieci i młodzież, które biorą udział w Zielonych Szkołach CHRIS, są w różnym wieku, pochodzą z różnych regionów Polski a nawet Europy. W przeciągu tego czasu naszymi gośćmi na Zielonych Szkołach byli uczniowie z kilkuset szkół z całego kraju, a z naszych programów korzysta ponad 100 szkół rocznie.

Zielone Szkoły organizowane przez naszą firmę to szereg powiązanych ze sobą elementów, których realizacja gwarantuje zadowolenie nauczycieli i uczniów, będących uczestnikami wiosennych i jesiennych wyjazdów.

Sercem każdej Zielonej Szkoły CHRIS  jest starannie opracowany program, a tematyka i rodzaj zajęć są ściśle związane z miejscem, w którym się odbywają. Wszystkie zajęcia ujęte w programie prowadzone są przez naszych instruktorów i pedagogów. Należą do nich zajęcia sportowe oraz naukowe (geologia, przyroda, historia, ekologia, sztuka, fotografia, fizyka i chemia). W trakcie Zielonej Szkoły CHRIS uczestnicy mają szansę poznać dyscypliny, z którymi nie mają możliwości zetknąć się na lekcjach wychowania fizycznego, jak np. kajakarstwo, łucznictwo czy wspinaczka, a zajęcia naukowe odbywają się przeważnie  
w terenie lub naszych laboratoriach. O rozkładzie tematyki zajęć i ich proporcjach decydujecie Państwo na etapie planowania wycieczki. Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie zbudować i przeprowadzić program edukacyjny dopasowany do konkretnej grupy i profilu szkoły.

NASZE ATUTY

Podstawowym czynnikiem w pracy z dziećmi i młodzieżą jest kadra i bezpieczeństwo. Nasze doświadczenie i koncepcja pracy z najmłodszymi nauczyły nas dbania o ten element edukacji w pierwszej kolejności i na każdym kroku. Bez zapewnienia maksimum bezpieczeństwa nie można mówić o edukacji i zabawie na Zielonej Szkole, a o te elementy szkolnego wyjazdu dbają nauczyciele jak i nasi instruktorzy. Sprawdzona i z odpowiednimi kwalifikacjami, zarówno kadra instruktorska jak i kierownicy zapewniają odpowiednio wysoki poziom pro-wadzonych zajęć, a tym samym zadowolenie uczestników i nau-czycieli. Duży i ogrodzony teren każdego z naszych ośrodków, a dodatkowo 24-godzinny dozór w nich prowadzony, daje naszym małym gościom i nauczycielom poczucie swobody i bezpieczeństwa. Niewielkie grupy oraz odpowiednie prowadzenie zajęć dopełniają naszych starań, by bezpiecznie i atrakcyjnie realizować stworzony przez nas program będący sercem Zielonej Szkoły. Przybliżamy dzieciomi młodzieży zasady bezpiecznego uprawiania sportów wodnych i tych związanych z górami. Jeśli w przyszłości będą chciały się w nich doskonalić, lepiej aby już od podstaw obowiązujące zasady przekazywali im profesjonaliści.

Jako jedna z niewielu firm posiadamy własne ośrodki, a te, które nie są naszą własnością, dzierżawimy w długoterminowych okresach. Pozwala to na precyzyjne, a jednocześnie bardzo elastyczne zarządzanie takimi miejscami, a najistotniejszą zaletą jest fakt, że wszystkie elementy składające się na realizację Zielonej Szkoły CHRIS (zakwaterowanie, stołówka, sprzęt) należą do nas i na równi z zatrudnianą przez nas kadrą „grają w jednej drużynie”. Posiadając własne obiekty turystyczne, mamy duży wpływ na to, co się w nich dzieje.

W każdym z naszych ośrodków, w którym realizowane są Zielone Szkoły CHRIS, infrastrukturę tworzy nasz własny sprzęt edukacyjny i sportowy. Na potrzeby prowadzonych programów edukacyjnych przygotowaliśmy laboratoria (wyposażone w stereoskopy, atlasy przyrodnicze oraz okazy muzealne), pracownie plastyczne i świetlice. Ośrodki wyposażyliśmy
w różnorodny sprzęt sportowy, który posiada wszystkie niezbędne atesty.

W trakcie pobytu uczestników na Zielonej Szkole na naszej stronie www.chris.com.pl są umieszczane relacje zdjęciowe z zajęć (minimum raz w tygodniu). W ten sposób Rodzice, uczniowie innych klas oraz wszyscy zainteresowani „losami” uczestników Zielonej Szkoły mogą pośrednio brać udział w ich dokonaniach. Oglądając zdjęcia, poznają „od kuchni”, w jaki sposób prowadzone są zajęcia, podejrzą aktualną pogodę lub zaobserwują panującą wśród uczniów atmosferę. Na Państwa życzenie zdjęcia te możemy udostępnić w formie cyfrowej. Na pewno przydadzą się do szkolnej kroniki.