Dowóz i odbiór dziecka z campu

I. Rodzice i opiekunowie przywożący osobiście dziecko na obóz powinni:
1. Zaplanować dowiezienie dziecka na obóz w wyznaczonym przez organizatora czasie (zazwyczaj na 120-60 minut przed przyjazdem autokarów na Camp/Obóz). Dla każdego Campu godziny są ustalone indywidualnie. Szczegółowe informacje dostępne są w pkt. III. GODZINY DOWOZU DZIECKA NA CAMP i ODBIORU Z CAMPU, poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta pod nr tel. 22 7370500
2. Zaparkować samochód na wyznaczonym dla rodziców parkingu.
3. Zgłosić się do recepcji poprzez domofon/telefon, celem uzyskania informacji, komu należy przekazać dziecko pod opiekę. (Nie ma możliwości wejścia na teren Campu, do budynku Ośrodka).
4. Przekazać dziecko pod opiekę instruktorowi wychowawcy.
5. Opuścić parking Campu/Ośrodka.
6. W przypadku pojawienia się nowych nie ujętych w karcie informacji o dziecku, prosimy o ich przekazanie w formie pisemnej osobie przyjmującej dziecko lub przesłać w formie mailowej.

II. Odbiór uczestnika:
1. Odbiór dziecka z Campu/Obozu jest możliwy po wcześniejszym powiadomieniu Kierownika Campu.
2. Informacja na temat godzin odbioru dziecka w dniu wyjazdów dostępna jest  w pkt. III. GODZINY DOWOZU DZIECKA NA CAMP i ODBIORU Z CAMPU, poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta pod nr tel. 22 7370500.
3. W wypadku odbioru dziecka z Campu przez osoby niebędące jego Rodzicami/Opiekunami osoba taka powinna posiadać dziecka z Campu podpisane przez Rodziców/Opiekunów. Upoważnienie takie może być wcześniej przesłane do biura w Piasecznie lub do recepcji Campu.

III. GODZINY DOWOZU DZIECKA NA CAMP i ODBIORU Z CAMPU:

Camp Godzina dostarczenia dziecka w dniu rozpoczęcia obozu Godzina odbioru dziecka w dniu zakończenia obozu
ZEFIR 15:30-16:30 Do godziny 10:30
DRAWA 14:00-15:00 Do godziny 10:00
OSADA 12:30-13:30 8:30-9:30
TARDA 16:00-17:00 9:00-10:00
JUNIOR 15:00-16:00 8:00-10:00
GRYF 16:00-17:00 9:00-10:00
RADKÓW 13.30-14.30 lub
18.00-19.00
Juniorki 8.30-9.00;
Młodzież do godziny 10.15
SERWY 12:30-15:00 10:00-13:00
ŻAGLE MAZURY 15:30-16:00 9:00-9:30
ROWERY PO POLSCE 15:00-16:00 Do godziny 10:00