Program Złota Rybka

 1. Program ZŁOTA RYBKA został przygotowany specjalnie dla naszych klientów i funkcjonuje od 2012 roku.
 2. Programem tym chcemy podziękować Państwu, naszym stałym Klientom, za zaufanie którym nas Państwo obdarzacie
 3. wybierając firmę Chris jako organizatora wypoczynku letniego oraz zimowego i powierzając nam opiekę swoje dzieci!

Program Złota Rybka

 1. Program ZŁOTA RYBKA został przygotowany specjalnie dla naszych klientów i funkcjonuje od 2012 roku.
 2.  
 3. Programem tym chcemy podziękować Państwu, naszym stałym Klientom, za zaufanie którym nas Państwo obdarzacie, wybierając firmę Chris jako organizatora wypoczynku letniego oraz zimowego i powierzając nam opiekę swoje dzieci!
 1. Program sumuje wyjazdy letnie i zimowe Państwa dziecka lub dzieci z firmą Chris nadając odpowiedni status. 
  Status Złotej i Diamentowej Rybki uprawnia do zapisania dzieci na oferowane przez Chris obozy w preferencyjnym,
  wcześniejszym terminie, przed zapisami ogólnodostępnymi.

Program sumuje wyjazdy letnie i zimowe Państwa dziecka lub dzieci z firmą Chris nadając odpowiedni status. Status Złotej i Diamentowej Rybki uprawnia do zapisania dzieci na oferowane przez Chris obozy w preferencyjnym, wcześniejszym terminie, przed zapisami ogólnodostępnymi.

1

Status Rybaka

Status nadany wszystkim Klientom przypisanym do programu, których suma wyjazdów dzieci nie przekroczyła 6.

2

Status Złotej Rybki

Jeśli dzieci łącznie wyjechały z nami od 6 do 10 razy, z czego przynajmniej jedno dziecko wyjechało w ciągu ostatnich 2 lat. Status uprawnia do zarezerwowania obozu w terminie przed ogólnodostępnymi zapisami
(w drugiej kolejności po Diamentowych Rybkach).

3

Status Diamentowej Rybki

Jeśli suma wyjazdów dzieci wynosi 11 i więcej, z czego przynajmniej jedno dziecko wyjechało w ciągu ostatnich 2 lat. Status uprawnia do pierwszeństwa w zapisach przed ogólnodostępnymi zapisami.

1

Status Rybaka

Status nadany wszystkim Klientom przypisanym do programu, których suma wyjazdów dzieci
nie przekroczyła 6.

2

Status Złotej Rybki

Jeśli dzieci łącznie wyjechały z nami od 6 do 10 razy, z czego przynajmniej jedno dziecko wyjechało w ciągu ostatnich 2 lat. Status uprawnia do zarezerwowania obozu w terminie przed ogólnodostępnymi zapisami
(w drugiej kolejności po Diamentowych Rybkach).

3

Status Diamentowej Rybki

Jeśli suma wyjazdów dzieci wynosi 11 i więcej, z czego przynajmniej jedno dziecko wyjechało w ciągu ostatnich 2 lat. Status uprawnia do pierwszeństwa w zapisach przed ogólnodostępnymi zapisami.

Jak dołączyć?

Udział w programie Złota Rybka jest dobrowolny. System nie nadaje statusu automatycznie - potrzebna jest do tego Państwa zgoda oraz akceptacja regulaminu.

1. Zaloguj się w panelu rezerwacyjnym on-line (jeżeli jeszcze nie posiadają Państwo konta, prosimy o jego założenie),
2. W zakładce UCZESTNICY utwórz konto dziecka/dzieci, które chcesz przypisać do Programu (tworzenie konta wymaga uzupełnienia danych dziecka),
3. Na liście uczestników, przy nazwisku dziecka, które nie jest przypisane do Programu, pojawi się okienko "PRZYPISZ DO PROGRAMU". Kliknij w to okienko,
4. Zatwierdź regulamin i oświadczenie, że jesteś rodzicem przypisywanego do Programu dziecka,
5. Zakończyć rejestrację wychodząc z programu klikając przycisk WYLOGUJ SIĘ.

 1. Po 24 godzinach od zapisania się do programu na swoim koncie w zakładce UCZESTNICY mogą Państwo sprawdzić nadany status. Jeśli Państwa dziecko/dzieci
 2. kwalifikują się do statusu Złotej Rybki, bądź Diamentowej Rybki system sam automatycznie wyśle do Państwa maila z informacją o nadaniu właściwego statusu.

Szczegółowy Regulamin Programu ZŁOTA RYBKA

 1. Uwaga! Prosimy nie próbować przypisywać nie swojego dziecka do programu. Próba przypisania nie swojego dziecka spowoduje bezpowrotnie
 2. utratę możliwości uczestniczenia w programie całej rodzinie.

Jak dołączyć?

Udział w programie Złota Rybka jest dobrowolny. System nie nadaje statusu automatycznie - potrzebna jest do tego Państwa zgoda oraz akceptacja regulaminu.

1. Zaloguj się w panelu rezerwacyjnym on-line (jeżeli jeszcze nie posiadają Państwo konta, prosimy o jego założenie),
2. W zakładce UCZESTNICY utwórz konto dziecka/dzieci, które chcemy przypisać do Programu (tworzenie konta wymaga uzupełnienia danych  dziecka),
3. Na liście uczestników, przy nazwisku dziecka, które nie jest przypisane do Programu, pojawi się okienko "PRZYPISZ DO PROGRAMU". Kliknij w to okienko,
4. Zatwierdź regulamin i oświadczenie, że jesteś rodzicem przypisywanego do Programu dziecka,
5. Zakończyć rejestrację wychodząc z programu klikając przycisk WYLOGUJ SIĘ.

Po 24 godzinach od zapisania się do programu na swoim koncie w zakładce UCZESTNICY mogą Państwo sprawdzić nadany status. Jeśli Państwa dziecko/dzieci kwalifikują się do statusu Złotej Rybki, bądź Diamentowej Rybki system sam automatycznie wyśle do Państwa maila z informacją o nadaniu właściwego statusu.

Szczegółowy Regulamin Programu ZŁOTA RYBKA

Uwaga! Prosimy nie próbować przypisywać nie swojego dziecka do programu. Próba przypisania nie swojego dziecka spowoduje bezpowrotnie utratę możliwości uczestniczenia w programie całej rodzinie.