Ubezpieczenia

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Zachęcamy do zakupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej u ubezpieczyciela SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Ubezpieczenie można zawrzeć w ciągu 14 dni od wpłaty zaliczki lub w tym samym dniu, jeśli do rozpoczęcia obozu pozostało mniej niż 30 dni.
Jeśli dziecko nie może wziąć udziału w obozie z ważnych udokumentowanych przyczyn, wykupując Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej, można zminimalizować koszty rezygnacji. Poniżej przedstawiamy jak wyglądają koszty ponoszone podczas rezygnacji zgodnie z Warunkami Uczestnictwa oraz przy posiadaniu ubezpieczenia w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Ubezpieczenie NNW

  • Uczestnicy w cenie wyjazdu posiadają ubezpieczenie na czas trwania obozu na terenie Polski w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w zakresie NNW na kwotę 10 000 zł.
  • W przypadku pobytu na obozie w Dolomitach ubezpieczenie kosztów leczenia wynosi do 20 000 euro i następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 15 000 zł

Zakres ubezpieczenia oraz druki do zgłoszeń znajdą Państwo z zadkładce   Dokumenty i Regulaminy w dziale Ubezpieczenia