Fundusze EuropejskiePragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.: „Zastosowanie OZE, jako źródła energii elektrycznej oraz cieplnej w Campie Zefir, Campie Tarda oraz Campie Osada”

Umowa nr: RPWM.04.01.00-28-0181/18-00 zawartej w dniu 26 lutego 2020 r.

Projekt polega na zakupie i montażu trzech instalacji paneli fotowoltaicznych: na terenie Ośrodka Camp Osada - 112 sztuk paneli o mocy instalacji 40.32 kW, na terenie Ośrodka Camp Tarda - 323 sztuk paneli o mocy instalacji 124,80 kW, na terenie Ośrodka Camp Zefir - 139 sztuk paneli o mocy instalacji 50,00 Kw oraz na zakupie i montażu pompy ciepła w budynku głównym Ośrodka Camp Zefir o mocy 24 Kw.

Celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa warmińsko – mazurskiego. Realizacja projektu zapewni zmniejszenie emisji zanieczyszczeń energetycznych np.: dwutlenku węgla, podniesienie lokalnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych dzięki skorzystaniu ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu służy również propagowaniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii zarówno wśród mieszkańców regionu jak i uczestników wypoczynku na Campach Chris.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 833 606,65 PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna Campu w miejscowości Tarda”

Umowa nr: RPWM.04.02.00-28-0017/17-00 z dnia 05.07.2018

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku głównego Campu w miejscowości Tarda w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji i wykorzystania OZE. Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną dla budynku o 88,34% rocznie oraz pozwoli zredukować poziom ponoszonych rocznych kosztów energii o 146.184,06 zł [zł/rok].

Projekt polega  na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynku głównego ośrodka w Tardzie (pełniącego funkcję hotelową oraz kuchni i stołówki) poprzez termomodernizację (ocieplenie ścian, podłóg, dachu) wraz z modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE – zastosowanie powietrznych pomp ciepła dla potrzeby przygotowania c.w.u. (3 pompy ciepła o łącznej mocy 90kW). Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 651 199,46 PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.: „ Zastosowanie OZE – ogniw fotowoltaicznych, jako źródła energii elektrycznej w Campie Serwy”


Umowa nr: umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0130/17-00 zawartej dnia 2018-12-10

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji elektrycznej fotowoltaicznej na dachu budynku Campu w Serwach o mocy zainstalowanej 40 kW. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem.

Przedsięwzięcie o wartości brutto 239 112,00 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 106 920,00  PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.:
„Zastosowanie OZE – ogniw fotowoltaicznych, jako źródła energii elektrycznej w Campie Drawa w Starym Drawsku”

Umowa nr: RPZP.02.10.00-32-B001/17-00 z dnia 20.06.2018

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji elektrycznej fotowoltaicznej na dachu Campu Drawa o mocy 35,4 kW.


W zakres instalacji wchodzić będzie koszt zakupu paneli, konstrukcji, przewodów, inwertera, rozdzielnicy oraz robocizny. Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą instalacji OZE, tj. wykorzystujących energię słoneczną spowoduje redukcję ilości zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Efekt ten zostanie uzyskany dzięki ograniczeniu zużycia paliw kopalnych w elektrowniach konwencjonalnych.

Przedsięwzięcie o wartości brutto 249 094,68 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 111 383,80 PLN.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.


Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.:

„Zastosowanie OZE – ogniw fotowoltaicznych, jako źródła energii elektrycznej w Campie Junior w Kruklankach”

Umowa nr: RPWM.04.01.00-28-0290/16-00 z dnia 11.01.2018

Celem projektu jest zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu poprzez budowę Instalacji Elektrycznej Fotowoltaicznej na dachu budynku Campu Junior w Kruklankach o mocy zainstalowanej 40kW. W zakres instalacji wchodzić będzie koszt zakupu paneli, konstrukcji, przewodów, inwertera i rozdzielnicy. Instalacja ogniw fotowoltaicznych po pierwsze pozwoli na zmniejszenie konieczności zakupu, od sprzedawcy zewnętrznego, energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, a po drugie potrzebna energia będzie wytwarzana przez OZE, co przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji.

Przedsięwzięcie o wartości brutto 231 600,00 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 122 390,24 PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 


Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.:

„Kompleksowa modernizacja energetyczna Campu Junior w Kruklankach”

Umowa nr: UDA-RPWM.04.02.00-28-0029/16-00 z dnia 23.09.2016 r.

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku Campu Junior w Kruklankach w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji i wykorzystania OZE. Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną dla budynku o 88,58% rocznie oraz pozwoli zredukować poziom ponoszonych rocznych kosztów energii o 73.622,35 [zł/rok].

Przedsięwzięcie o wartości brutto 1.197.350,78 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 827.437,53 PLN.

Projekt  jest  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.