Certyfikaty

Zarządzania Jakością oraz członkowskie:

Licencje

Posiadamy Koncesję Wojewody Mazowieckiego nr 0008 dla organizatorów i pośredników imprez turystycznych i pośredników turystyki, zaświadczenie Marszałka Województwa o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki oraz gwarancję ubezpieczeniową

Bezpieczny Obiekt Higienicznie

Posiadamy certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej zaświadczające, że nasze campy spełniają aktualne wytyczne Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania obiektów noclegowych w trakcie epidemii COVID-19.

Bezpieczny Park Linowy

Wszystkie nasze parki linowe, które posiadamy na naszych campach przechodzą coroczne przeglądy bezpieczeństwa i otrzymują specjalne CERTYFIKATY "Bezpiecznych Parków Linowych"